Valet är drygt en månad bort vilket gör att politiker från de olika partierna börjar sin slutspurt. Inrikes- och justitieministern Morgan Johansson (S) tillsammans med Värmdös kommunalråd Carl Kangas (S) var på plats vid Djurö kuststation för att få en inblick i arbetet som kustbevakningen gör.

– Vi har diskuterat kring samverkan mellan kustbevakningen och de övriga maritima myndigheterna, säger Morgan Johansson (S).

Enligt Morgan Johansson ger besök som dessa perspektiv och en stor källa till information om vad som behöver göras från politiskt håll.

– Det ger otroligt mycket att se verksamheten och prata med folk som jobbar på däck och inte bara myndighetschefer. Just för att se om det finns byråkratiska problem som går att lösa via lagstiftning eller särskilda budgetsatsningar.

Värmdös strategiska läge

På Djurö Räddningscenter delar Kustbevakningen bas med bland annat sjöräddningen. Något som Carl Kangas (S), kommunalråd i opposition menar är ett unikt samarbete.

– Värmdös strategiska läge är väldigt intressant. Personalen på kustbevakningen bekräftar vikten av samlokaliseringen. Vi är unika i Sverige på Djurö räddningsstation där vi har kustbevakningen, sjöpolisen, sjöräddningen och andra kapaciteter.

Medlemskapet i NATO påverkar beredskapen

Med tanke på Värmdös strategiska läge mitt i Stockholms skärgård och det förändrade säkerhetsläget i landet vädrades också tankar kring hur arbetet ser ut för framtiden.

– Angående den rådande situationen och ökade risker för Sverige innebär det att vi behöver bygga ut organisationen ytterligare. NATO-medlemskapet kommer att påverka hela den civila beredskapen, säger Morgan Johansson.

Mycket fiske

Till skillnad från den personal som jobbar vid Djurö kuststation är inrikes- och justitieministerns sjövana inte lika gedigen.

– Jag har fiskat väldigt mycket hemma i Skåne. Det gör man om man kommer från en plats där det finns kust på tre sidor. Jag har däremot inte fiskat något på Värmdö.