– Man får nog gå tillbaka flera somrar för att få en lika tillfredsställande bild. 

Det säger regionens chefsläkare Johan Bratt när han sammanfattar sommaren på regionens sjukhus.

Det är främst uteblivna effekter av pandemin som gjort att läget sett annorlunda ut. Under vecka 32, 2022 vårdades till exempel 300 patienter med covid 19, i år var det 34 patienter under samma vecka.

Färre sjuka i personalen

– Sen hade vi rätt mycket personal som var sjuk i covid förra sommaren så bemanningsmässigt var det trassligare. Det är ett stort skäl.

Johan Bratt lyfter även bättre kapacitet när det gäller geriatrik, med 40-50 fler vårdplatser varje vecka än tidigare år, och större kapacitet med avancerad sjukvård i hemmet.

– Det gör att vi får ett bra flöde från akutsjukhusen och inte haft några färdigbehandlade patienter på våra akutsjukhus. Det har varit bra samverkan mellan vårdgivarna.

Beta av vårdköer

På förlossningsklinikerna har det också varit en bra sommar, mycket på grund av att det har fötts 300 färre barn jämfört med förra sommaren. Men det har också hjälpt att den nya förlossningskliniken på Sankt Göran nu öppnat.

Under sommaren utförs mycket lite planerad vård, ett arbete som kommer dra igång igen under hösten.

– Där har vi en kö som hänger ihop med covid och den behöver vi planera. Till hösten planerar vi för att fortsätta att beta av de köerna.