Gustavsbergs vattentorn kommer snart inte vara tillräckligt för att förse Värmdöborna med dricksvatten.

Med flera nya bostadsområden och fler fritidshusområden som permanentas med kommunalt VA krävs ett helt nytt. Därför planerar kommunen att bygga ytterligare ett torn, i Hemmesta

– Ett nytt vattentorn ökar kapaciteten och höjer trycket i hela systemet, förklarade Mikael Carlsson på kommunens VA- och renhållningsavdelning, i en tidigare intervju.

Kostnad: 1,6 miljoner kronor

Nu utlyser kommunen en arkitekttävling för att ta fram förslag på hur vattentornet ska se ut. Hela förfarandet kommer att kosta 1,6 miljoner kronor och pengarna tas från VA-kollektivet, alltså Värmdöbornas VA-avgifter. 

Av den summan är cirka 500 000 kronor prispengar till det vinnande bidraget, resten går till arbetstid och utredningar kopplade till projektet, enligt Värmdösamarbetet.

Beslutet om vilket förslag som väljs ut ska tas av en extern jurygrupp, det kommer inte att skickas tillbaka till politikerna.

Allt det här upprör oppositionen, som menar att Värmdöborna – och till viss del även de lokala politikerna – exkluderas genom att de inte får vara med och tycka till om hur tornet ska se ut.

Vill förankra nytt landmärke

Det tidigare M-ledda styret beslutade att involvera allmänheten i gestaltningen av nya vattentornet, men det här har inte infriats, menar Deshira Flankör (M), numera oppositionsråd i Värmdö.  

– Ett vattentorn är ett gigantiskt byggnadsverk som kommer att vara ett bestående inslag för många generationer framåt, det är viktigt att det förankras och tas fram i så öppna forum som möjligt. Det är Värmdöborna och inte ett gäng externa arkitekter som kommer att få leva med detta nya landmärke, säger hon.

Vattentornet i Gustavsberg är 32 meter högt och rymmer 2 000 kubikmeter vatten.

Vattentornet i Gustavsberg är 32 meter högt och rymmer 2 000 kubikmeter vatten.

Mostphotos

"Blir inget landmärke"

Moderaterna vill att ärendet görs om så att Värmdöborna får rösta fram ett vinnande förslag. De vill också att kostnaden uppgår till totalt max en halv miljon kronor, och se en tydlig redovisning på hur pengarna ska användas.

– När det visade sig att vattentornet inte kommer att bli det landmärke vi först trodde, eftersom det inte blir så högt och inte kommer att synas nämnvärt, tyckte vi att det här var den bästa lösningen. I en tävling får kommunen in många kvalificerade förslag på ett prisvärt sätt, säger Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Vill spara tid och pengar

Tornet blir ungefär hälften så högt som telemasten som står på platsen i dag.

Att dra igång en omröstning och skicka tillbaka ärendet till politikerna skulle innebära dubbelt så höga kostnader och att hela ärendet tar betydligt längre tid, enligt Kristina Lång.

Hon tycker att de involverar allmänheten genom ett samarbete med Hemmestaskolan, där elever har fått skapa egna förslag på hur de tycker att tornet ska se ut. Deras idéer ska användas som inspiration åt arkitekterna. Eleverna får också vara referensgrupp när det vinnande bidraget väljs ut.

Även politikerna i planutskottet ska vara bollplank till juryn när beslut ska tas, tillägger hon.

Hemmesta kan få vattentorn

Kommunen planerar att bygga ett nytt, stort vattentorn på höjden bakom Hemmestaskolan. Tornet behövs för att säkra dricksvattnet när Värmdös befolkning växer.

Värmdö kommun vill bygga ett nytt vattentorn – i Hemmesta. Det rör sig om en 10-15 meter hög byggnad som ska placeras på en bergknalle nära gamla bollplanen ovanför Hemmestaskolan. Just nu står en mobilmast på platsen men den kommer att tas bort i så fall, enligt kommunen.

Skälet är att Värmdö behöver säkra försörjningen av dricksvatten för många år framåt när nya bostadsområden byggs och allt fler fritidshusområden får kommunalt VA.

– När alla öppnar kranarna samtidigt och vattnar gräsmattor finns risk att vattnet kan ta slut innan det hinner fyllas upp igen i tornet. Ett nytt vattentorn ökar kapaciteten och höjer trycket i hela systemet, säger Mikael Carlsson på kommunens VA- och renhållningsavdelning.

Dubbelt så stort

Det nya vattentornet ska serva områden runt Hemmesta, ut mot Värmdölandet och norra Värmdö såväl som mot Strömma och andra väderstreck, enligt Mikael Carlsson. Det får dubbelt så stor volym - alltså vattenmängd – jämfört med vattentornet i Gustavsberg. Om det blir större på höjden eller bredden är inte klart.

Parallellt med planen på ett nytt vattentorn pågår arbete med att dra fler ledningar från Stockholm vatten, ut till Värmdö, via Nacka.

– När fler och fler kopplar på sig på det kommunala VA-nätet behövs mer vatten, därför gör vi det här för att säkra vattenförsörjningen de kommande åren, säger Mikael Carlsson.  

Planen är att börja bygga tornet 2024 och driftsätta det 2025.

Värmdös vatten

Värmdöborna får sitt kommunala vatten från Stockholm vatten via Nacka och via vattentornet i Gustavsberg samt från en egen vattentäkt på Ingarö. Hemmesta är en strategisk knutpunkt med närhet till huvudledningar som går vidare till Kolvik, Strömma, Ingarö och Gustavsberg, enligt kommunen, därför är det en bra placering för ett vattentorn. Tekniska nämnden har beslutat att ta fram underlag för att ansöka om att få bygga ett nytt vattentorn i Hemmesta. Alltihop beräknas kosta cirka 80 miljoner kronor.