Nu ligger ett snötäcke över området där den nya dagvattendammen har byggts, vid Hägernäsvikens västra strand, inte långt från anstalten i Täby.

Kommunen har i projektet byggt en lång vall mellan dammarna och Hägernäsviken.

– Vi byggt den här vallen för att stänga in dagvattnet på insidan om den, säger Andreas Jacobs, VA-projektör på Täby kommun.

Här strömmar vattnet ut i den alsumpskog som finns. Kommunen har valt att behålla skogen då den hjälper till i reningsprocessen.

Här strömmar vattnet ut i den alsumpskog som finns. Kommunen har valt att behålla skogen då den hjälper till i reningsprocessen.

Mikael Andersson

Förorenat vatten från Arninge

Förorenat dagvatten från verksamheterna i Arninge rann tidigare ut i Hägernäsviken. För att förbättra vattenkvaliteten och för att klara uppsatta miljökvalitetsnormer har kommunen nu skapat en ny dagvattendam och en våtmark.

– Det har varit ett stort och spännande projekt, säger han.

Vattnet, både från verksamheterna och från handelsområdet i Arninge ska nu renas genom sedimentation i dammarna innan det rinner vidare.

– Mycket av föroreningarna i dagvattnet är partikelbundna och om man tillåter vattnet att komma ut i en större vattenvolym så får de möjlighet att sjunka till botten, säger Andreas Jacobs.

Vattnet kommer sedan att rinna genom rör och under vallen ut i den våtmark som sedan tidgare finns här i form av alsumpskog.

– Här dämmer vi vatten ovanpå den befintliga sumpskogen och då sker det en massa rening på andra sätt, det silas dels genom den markvegetation som finns, säger han.

I stället för att ta bort våtmarken och bygga en damm, valde man att behålla den, berättar han.

– Vi använder det som redan finns, då den har väldigt höga naturvärden och är skyddsvärd.

Gäddtrappa kan öka fiskbeståndet

När vattnet stiger rinner det sedan ut genom något som ser ut som en trappa och som reglerar vattennivån i dammen.

Men här har man även skapat en gäddtrappa.

– Vattnet faller ner små steg i taget och den ska göra så att fiskar kan vandra upp här, och sen leker de inne i våtmarken, säger han.

Han berättar att de vill att rovfiskbeståndet i Värtan och Hägernäsviken ska öka.

– Man har länge tittat på olika möjligheter att göra just gäddvåtmarker i det här området och nu har jag kombinerat detta när vi ändå skulle göra en dagvattendamm, det blir ett mervärde utan att det kostar något extra, säger han.

Här ska vattnet strömma ut, men gäddorna ska även kunna simma in. Tanken är att gäddan ska simma upp för den trappa som byggts för att sen leka inne i vattenområdet. Har man tur kanske man lyckas se en liten gädda.

Här ska vattnet strömma ut, men gäddorna ska även kunna simma in. Tanken är att gäddan ska simma upp för den trappa som byggts för att sen leka inne i vattenområdet. Har man tur kanske man lyckas se en liten gädda.

Mikael Andersson

Prislapp på 28 miljoner

Hela projektet har kostat 28 miljoner kronor. Naturvårdsverket bidragit med den större delen av kostnaderna och för Täby kommun blev slutsumman 3,5 miljoner kronor.

Tanken är också att det i vår ska bli en rekreationsplats för Täbyborna. Nya spänger har byggts och fågelholkar har satts ut, så man kan promenera på vallen och genom skogen.

– Viktigt att tänka på är att man ännu inte får gå på vallen, det har varit massa folk som gått med hundar och cyklat på den redan och trampat ner, innan vi stängde av platsen, säger han.

Nu är avstängningen på plats och till våren kommer det vara öppet för allmänheten.

– Då har jorden stabiliserats sig och gräsytorna börjat växa, säger han.