Historiskt har våtmarker dikats ur och torrlagts för att gynna bebyggelse och jord- och skogsbruk. Nu vill Nacka kommun återställa ett antal av dessa våtmarker.

Totalt rör det sig om ett tiotal åtgärder, varav tre är större våtmarksanläggningar: Böle mosse i Velamsunds naturreservat, Älta våtmark som rinner ut i Ältasjön och Älvornas våtmark i Trollsjöns naturreservat.

Parker och fiskar

Platserna som pekats ut är i dag i stort sätt övervuxna av till exempel sälg och vass. I till exempel Böle mosse ska vegetationen rensas bort och det raka diket göras meandrande för att få vattnet att stanna längre på platsen.

– Om man stoppar upp vattnet i naturen så finns det en chans att det rinner ner till grundvattnet. Annars rinner regnvatten orent ut i sjöar och hav, säger Mats Wester, enhetschef på offentlig utemiljö i Nacka kommun.

Utöver restaurerande vattenåtgärder är Älvornas våtmark, mellan Sockenvägen och parkeringen till Fregattbacken, tänkt att bli en ny entré till Trollsjöns naturreservat, en park med stigar och lekytor.

Vrakviken nedanför Nyckelvikens herrgård kan en fisklek för aborre och gädda anläggas, men den frågan behöver först utredas vidare.

Billig underhållskostnad

Enligt Mats Wester är det inte särskilt dyrt att sköta om vårmarker.

– Vi restaurerade nyligen Mensättra våtmark, och det har uppskattats av bland annat skolklasser. Det blir inte heller jättehöga underhållskostnader, runt 200 000 kronor per år för alla våtmarker.

Projektet är tänkt att påbörjas nästa år och pågå till 2025.

Satsningen är en av punkterna i avtalet mellan Miljöpartiet och Alliansen, men har tidigare beslutats i natur- och trafiknämnden.

Totalt beräknas satsningen kosta 10 miljoner kronor och hittills har 4,5 miljoner beviljats från kommunens framtidsfond för miljö- och klimat. Resten hoppas kommunen att Naturvårdsverket ska stå för inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen som bland annat ger bidrag till våtmarkssatsningar.

08-550 551 17