I dagarna väntas kommunstyrelsen säga ja till att avsätta 902 miljoner kronor till att bygga om 23 500 kvadratmeter till fyra fullstora idrottshallar.

Politikerna av alla kulörer välkomnar att planerna fortskrider men när ärendet var uppe till beslut i kommunstyrelsen påtalade oppositionen att ombyggnaden blivit 237 miljoner dyrare sedan 2021 och försenats med ett halvår till att nu stå klar i juli 2025. 

Efter kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige besluta om miljardinvesteringen.