Glöm ett lokalt förbud mot vattenskotrar i Ulvsundasjön. Eftersom alla "maskindrivna farkoster" bedöms lika skulle det också innebära ett båtförbud, enligt stadsdelsförvaltningen som nu har utrett framtida åtgärder för att förbättra tryggheten i Hornsberg efter en skrivelse från majoriteten.

https://www.mitti.se/nyheter/kungsholmen-vill-forbjuda-vattenskotrar-vid-hornsberg/reptfp!Sy9LSSfcvSVPr5bzzGr@xA/

Däremot vill man boja in mer längs vattnet för att skydda badande, nämligen mellan Elersvägen och Lindhagensgatan. Förvaltningen vill att de lokala politikerna beslutar om att hemställa till kommunfullmäktige att upphäva badförbudet på sträckan, där många badar ändå, för att sedan kunna ansöka om att boja in sträckan.

En annan knäckfråga tjänstemännen fick på sitt bord var att se över hur området enklare ska kunna få tillstånd för ordningsvakter. Men det är ingen lätt sak verkar det som.

https://www.mitti.se/nyheter/polisens-besked-inga-ordningsvakter-vid-hornsbergs-strand-i-ar/lmsgb!6527955/

Så sent som 7 augusti fick deras förnyade ansökan nobben. Kort och gott så anser polisens rättsenhet det inte finns ”särskilt stöd” för ordningsvakter i området, baserat de inrapporterande händelserna och vilka ärenden som ordningsvakter får hantera.

Det trots att lokalpolisen, enligt rättsenhetens beslut, bekräftat att problematiken i området har ökat de senaste åren.

Det hela är ett slags moment 22, skriver stadsdelsförvaltningen, och menar att det inte blir något underlag som kan styrka behovet av ordningsvakter om inte vakterna redan finns på plats. Tjänstemännen skriver även att de välkomnar regeringens utredning som ska se över regelverket för ordningsvakter och som ska vara klar senast i maj nästa år.

Stadens centrala säkerhetschef Karin Johannesson skräder inte orden om det senaste beskedet. Enligt henne har delar av polisen kallat området för ”Lilla Ibiza” att det finns ”ett konfetti av nätverkskriminella” bland besökarna. Dialogen med polisens rättsenhet kallar hon som att kommunicera med ett ”stort rymdhål”.

– Det är två enheter inom polisen som träter och Stockholms medborgare hamnar emellan. Jag vill påpeka att vi har ett suveränt samverkansforum med den lokala polisen, men det blir konstigt när de ber oss om hjälp och deras egen myndighet, rättsenheten, sätter stopp, säger hon.

– Jag säger inte att ordningsvakter skulle göra området perfekt, men i ett 28-bitars pussel så är det en bit som kan göra det trevligare.

Kommer ni ansöka igen?

– Det skulle kännas konstigt att inte söka inför nästa sommar, så det är mest troligt att vi gör det igen. Det enda vi kan möta det här med är att bli vassare på våra ansökningar. Vi tänker inte ”ut och jaga pinnar” för att det ska synas i statistiken.

Enligt stadsdelsförvaltningen ska även den platssamverkan som startats med staden, polisen och olika aktörer i området fortsätta som en del i trygghetsskapande arbetet.

Svaren på skrivelsen ska behandlas på kommande stadsdelsnämnd 22 oktober.