Förra året lade staden fram ett förslag för att göra det lättare att cykla och gå över Skansbron, som går mellan Södermalm och Hammarby sjöstad.

Nu närmar det sig ett beslut om genomförande.

Hela sträckan som ska göras om är 400 meter lång och sträcker sig från rondellen i söder till mötet med Rutger Fuchsgatan i norr. På västra sidan görs cykel- och gångbanorna rakare och ungefär två meter bredare.

Cykelbanan på Skansbrons östra sida föreslås tas bort.

Cykelbanan på Skansbrons östra sida föreslås tas bort.

Sacharias Källdén

Bara gång på ena sidan

För fotgängare blir största skillnaden att cykelbanan tas bort från östra sidan av bron. Där blir det enbart gångbana.

– Det gör det enklare att gå mellan Sjöstan och Söder och konfliktytorna mellan trafikslagen minskar, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Den som ska cykla till och från Rutger Fuchsgatan kommer dock att behöva korsa bilvägen två gånger. För att väga upp det ska övergångarna byggas om. Cyklarna får mer utrymme och bilarna väjningsplikt.

– Ett senare uppdrag är att se över den anslutningen. Men det viktiga nu är att vi säkerställer flödet för gångtrafiken. I och med att fler cyklister använder västra sidan och att överfarterna blir bättre tror vi att det här är bästa lösningen.

Söder och Sjöstan ska växa ihop mer

Även i rondellen på södra sidan får cyklarna och fotgängarna mer utrymme och gå före bilarna.

– Cykling under morgontimmarna blir vanligare och vi måste skapa mer utrymme för fotgängarna. Så här får vi också Hammarby sjöstad och Södermalm att växa ihop mer, säger Lars Strömgren.

Samtidigt ska staden passa på att byta ut brons tätskikt på de delar som påverkas. Resten måste åtgärdas inom en 10-årsperiod eftersom skiktet är i dåligt skick.

Det hela väntas kunna genomföras under 2025. Dagtid väntas ett körfält i vardera riktning kunna hållas öppet, nattetid kan ett av dem behöva stängas av.

Alla är inte positivt inställda till förslaget.

– Staden tar alltså 29 miljoner kronor av pengar som är öronmärkta för att göra framkomligheten bättre för cyklister och gör framkomligheten mycket sämre, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

– En cyklist söderifrån kommer när detta är klart behöva korsa vägen tre gånger istället för ingen gång som i dag. Centerpartiet vill till skillnad från majoriteten och Miljöpartiet göra det enklare att cykla i Stockholm. Det här måste göras om och rätt.