Det finns stora skillnader mellan grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Bland kvinnliga vårdbiträden rapporterar 55 procent att de haft ont i kroppen minst ett par dagar i veckan det senaste halvåret. Bland männen är det bil-, motorcykel-, och cykelförare som har mest ont – med 39 procent som ofta känner smärta i kroppen.

Chaufförerna hör också till de som är mest tveksamma till om de kommer att jobba kvar i yrket om två år på grund av hälsan. 52 procent av de kvinnliga buss- och lastbilsförarna och 38 procent av de manliga bilförarna kan vara på väg att byta jobb av det skälet.

Tidsbegränsade anställningar

Kassa- och snabbmatspersonal, köksbiträden, städare och hemtjänstpersonal är andra yrken där många tvekar om de ska jobba kvar.

−Vi hoppas att resultaten i rapporten ska fungera som en grund för förebyggande åtgärder, säger Gun Johansson, biträdande verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin.

Ohälsan varierar även med typ av sysselsättning. Personer med tidsbegränsade anställningar rapporterar oftare psykisk ohälsa än tillsvidareanställda och egenföretagare.

Insatser behövs

Tillgång till företagshälsovård är också som lägst i grupper där ohälsan är som störst, exempelvis bland äldre över 65 år, lågutbildade och tidsbegränsat anställda. I lågkvalificerade yrken är det många som inte vet om de har företagshälsovård eller inte.

− Vi behöver fokuserade insatser för att öka tillgången där det behövs mest, säger Gun Johansson.

Den psykiska ohälsan fördelar sig mellan yrkena på ett annat sätt än den kroppsliga smärtan. Högst när det gäller "allvarlig psykisk ohälsa" hamnar kvinnor som jobbar med trädgårdsodling eller med djur – där är andelen 38 procent jämfört med 11 procent bland vårdbiträden.

– En hypotes kan vara att människor med psykisk ohälsa söker sig till vissa slags reträttyrken, snarare än att de har det dåligt på jobbet, säger Gun Johansson.

ENKÄT: Har du bytt jobb någon gång på grund av dålig arbetsmiljö?

Anna Astlin

Anna Astlin

Johannes Äng

Anna Astlin, Täby, jobbar på IT-företag

– Jag jobbade i fyra fem år extra inom hemtjänsten medan jag pluggade. Det var mycket tunga lyft utan hjälpmedel. Jag hade gått sönder om jag stannat kvar, det gjorde ju alla. Men det var en bra motivation att bli något annat.

Hans Klang

Hans Klang

Johannes Äng

Hans Klang, Liljeholmen, pensionär

– Jag är så gammal att man aldrig pratade om arbetsmiljö på den tiden. Men jag har varit lyckligt lottad. Som ingenjör inom mark, vägar och ledningar hade jag inget tungt arbete. Jag satt mest och åkte bil hela dagarna.

Samuel Mauritzson

Samuel Mauritzson

Johannes Äng

Samuel Mauritzson, Älvsjö, f d logistikansvarig

– Nej, jag bar bara bytt jobb när det blivit för tråkigt. På mitt senaste jobb som lagerchef har arbetsmiljön varit perfekt. De såg till att vi fick stålhättade skor, bra arbetskläder och företagshälsovård.

Yamah Sonah

Yamah Sonah

Johannes Äng

Yamah Sonah, Solberga, försäkringshandläggare

– Nej, aldrig på grund av arbetsmiljön. På Försäkringskassan har vi det bra, med höj- och sänkbara bord och bra stolar. Det finns också pilatesbollar och cyklar vi kan sitta och jobba på för att variera.