Att få ett första jobb utan relevant arbetslivserfarenhet kan vara en utmaning.

– Har man ett "annorlunda" efternamn och inte så många kontakter är det dessutom extra svårt. De säger åt oss att "skaffa en examen så får du ett bra jobb och ett bra liv", så gör man det, men så sitter många ändå där sex månader senare med sina examensbevis i handen, arbetslösa, säger Rawda Abdullahi.

Hon är 23 år och i full färd med att skriva sin c-uppsats inom medie– och kommunikationsvetenskap, samtidigt som hon letar jobb inför framtiden.

Tillsammans med 16 andra unga vuxna mellan 20 och 30 är hon en del av Beredskapslyftets nya samarbete med Folkets Husby. Genom "Kontakten" får nyexaminerade eller de som är i slutskedet av sin utbildning möta seniora nyckelpersoner från näringslivet.

Deltagarna tilldelas varsin mentor, där Folkets Husby tryckt på att de vill ha mentorer som kan erbjuda praktikplatser, jobb eller gedigna kontaktnät och tips.

Ger åt båda håll

Mentorn Rawda fick tilldelad heter Maria Tengblad och är HR-chef på Plantagen. Duon har haft flera möten, både fysiska och digitala.

– Det finns så enormt mycket drivkraft hos personerna, framför allt i Rawda. Det är breathtaking att se och mentorskapet är definitivt ett ömsesidigt utbyte. Jag försöker ha ett coachande förhållningssätt, tipsa och stötta Rawda i hennes utveckling, och Rawda har lärt mig mycket om bland annat hur man i ett företag kan främja mångfald och inkludering, säger Maria Tengblad.

Under mentorskapets gång har Rawda på egen hand landat en praktikplats. Och i dagarna har Maria ordnat möten med kommunikationschefen och marknadschefen på Plantagen.

– Min mentors kontakter blir mina kontakter, det är ju så här man bygger upp ett nätverk. Det är otroligt viktigt, det finns så många i det här området som sitter på kompetensen men som inte får jobben, bara för att de yttre förutsättningarna är fel. Det är så synd att det ska vara så, säger Rawda Abdullahi.