I över sju år har Medborgarhuset på Centralvägen – älskat av många Väsbybor – stått tomt.

Många har förfasat sig över förfallet och frustrerat undrat varför inget görs.

Men plötsligt händer det, som bekant.

Redan 2021 stod det klart att Väsbyhem skulle köpa Medborgarhuset. Men det var först den 19 december förra året som ägarskiftet blev klart.

Rivs i vår

Byggnaden ska rivas i vår, men det finns hopp om att bevara vissa inventarier.

– Huset är nedgånget, har stått tomt länge och är bland annat vattenskadat. Vi har inventerat huset och ska ta vara på det som går att bevara av material och inventarier, det finns till exempel en del armaturer i fint skick, säger Johan Liderfors, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem. 

Johan Liderfors, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem.

Johan Liderfors, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem.

Väsbyhem

Väsbybor ska få tycka till

Efter rivningen planerar bostadsbolaget att levandegöra platsen på olika sätt till dess att spaden sätts i marken inför kommande byggnation. Inför bygget får Väsbyborna tycka till om vad de vill se i huset.

– När huset har rivits planerar vi att göra utomhusytan tillgänglig för allmänheten. Där kommer man bland annat kunna få information om vad som sker i projektet. Det beräknas vara klart till december 2023, säger Johan Liderfors.

Planen efter rivningen är att det ska byggas bostäder, samt ges plats för verksamheter i fastighetens bottenplan.

Väsbyhem beräknar att starta detaljplanarbetet tillsammans med kommunen under 2023. När detaljplanen är klar kan arbetet med produktion av bostäder och verksamheter inledas.