I samband med kommunfullmäktiges möte den 21 september togs ett medborgarförslag upp. Författaren till förslaget önskar sig att Stjärnparken i Bro får något som i dagsläget bara finns i Kungsängen.

”Det skulle vara fantastiskt om Stjärnparken kunde kompletteras med en fontän, plaskdamm eller liknande som i Kungsängens centrum”, står det att läsa.

Förslagsställaren menar att detta skulle kunna bidra till att öka familjevänligheten i parken, samt att fler skulle stanna längre stunder under varma dagar.

Politikerna bestämde att förslaget skulle skickas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.