Våren 2019 lämnade Annica Gryhed (MP) (tidigare S då motionen lämnades in) in ett förslag om att införa medborgarförslag i kommunen. Åren gick och i måndags den 6 mars kom beslutet från Alliansen, motionen avslås.

Beslutet fick MP och S att regera. De menar att medborgarförslag skulle öka demokratin i kommunen samt medborgarnas politiska deltagande mellan valen.

– Jag tror att det skulle bidra med att man stärker demokratin och göra den lokala politiken mer angelägen för Täbyborna då fler som lämnar in ett förslag skulle komma och lyssna, säger Annica Gryhed (MP).

Ett medborgarförslag är när alla medborgarna får lämna in förslag på saker som kan göras bättre i kommunen, vanligtvis publiceras det offentligt, de ska sedan även tas upp för politisk behandling.

Yogapaviljongen i Vasaparken i Stockholm startade som ett medborgarförslag.

Yogapaviljongen i Vasaparken i Stockholm startade som ett medborgarförslag.

Mostphotos

Inte fungerat i andra kommuner

Erik Andersson säger att en anledning till att de inte beviljade motionen är för att de inte tycker det behövs i Täby kommun och säger att medborgarna redan idag kan lämna in synpunkter till kommunen, delvis genom kontaktcenter.

– Det har testats i olika kommuner i Sverige, erfarenheten är att det inte fungerar som man tänkt sig, säger han.

Varför det tagit fyra år att ta beslut i ärendet handlar enligt honom om att partierna i Alliansen inte varit överens om frågan, men nu har de kommit fram till en lösning.

Både S och MP tror att medborgarförslag skulle öka Täbybornas politiska deltagande mellan valen. På bild Agneta Lundahl Dahlström, grupplesdare Socialdemokraterna.

Både S och MP tror att medborgarförslag skulle öka Täbybornas politiska deltagande mellan valen. På bild Agneta Lundahl Dahlström, grupplesdare Socialdemokraterna.

Stefan Källstigen

Alliansen har beslutat att anordna träffar där medborgarna kan få träffa politiker och ställa frågor. Inte på kommunfullmäktige utan nämnderna kommer i stället att anordna dialogträffar öppna för Täbybor.

– Det här blir mindre byråkratiskt än att skriva medborgarförslag, det blir rakare och mer demokratiskt och vi i Alliansen tycker det är bättre förslag, säger han.

Hur ofta det ska ske är inte helt klart men enligt honom, men de vill de dra igång redan under våren.

– Vi tänker nu att varje nämnd har två öppna tillfällen per år och förhoppningsvis kommer intresserade, säger han.

"Varför de är rädda för att prova"

Socialdemokraterna tror dock att det skapar mer debatt om man har medborgarförslag samt att det lockar folk att komma på kommunfullmäktige där flera viktiga beslut tas. De ser ingen anledning till att inte godkänna motionen.

– Vi kan inte förstå varför de är rädda för att prova detta. Jag tror att det skulle visa för medborgarna att man kan vara med och påverka och ens röst är värd något, man kanske inte får igenom alla sina förslag, men det är ett bra sätt att samla invånare kring frågor, säger Agneta Lundahl Dahlström (S).