Medborgarundersökningen utförs varje år av Statistiska centralbyrån, SCB. I den får invånare runtom i landet svara på frågor om sin hemkommun, inom en rad ämnen.

Här i Sundbyberg har 411 invånare svarat – och här syns en mörk trend: På flera punkter känner sig färre än tidigare trygga.

Det gäller också Vesna, boende i Ör.

– Jag är verkligen orolig för mina barn, på grund av alla skjutningar och explosioner. Ör har varit mycket tryggare. Tidigare hade jag inga problem med att gå ut, nu är man lite mer tveksam, säger hon.

Johanna och Loza flyttade till Ör häromveckan. De trivs i området och tycker att det känns tryggare än Skärholmen där de bodde tidigare.

Johanna och Loza flyttade till Ör häromveckan. De trivs i området och tycker att det känns tryggare än Skärholmen där de bodde tidigare.

Alexander Kuronen

Loza och dottern Johanna är av en annan åsikt. De har å andra sidan bott i området i blott några veckor.

– Tidigare bodde vi i Skärholmen. Här är det tryggare och lugnare, säger Loza.

Inte förvånad

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) är inte förvånad över att trygghetssiffrorna går nedåt. Han tror att det är ett uttryck för en allmän oro i storstadsregionerna, där det har varit svårt för polisen att tygla det eskalerande våldet.

– Vi hjälper polisen med det vi kan, framför allt i det förebyggande arbetet, säger han.

Samtidigt måste staden göra mer, enligt Schilling. Det menar han att styret tar fasta på i budgeten, och nämner arbetet inom såväl socialtjänst och skola som med att skapa trivsamma utemiljöer.

Där är Rissne och Hallonbergen fortsatt de högst prioriterade stadsdelarna, säger han.

– Vi jobbar både omedelbart och långsiktigt, och det viktigaste arbetet är långsiktigt. Det syns självklart inte vid ett mättillfälle, det kommer att synas först efter många år.

Att endast 411 sundbybergare har deltagit i enkäten är för få statistiskt sett, menar Schilling. Därför, säger han, kan vissa siffror behöva tas med en nypa salt.

– Det ger signaler, fingervisningar, om vad vi behöver göra bättre och ska behålla. Så mycket tycker jag nog att man törs dra slutsatser därifrån. Att däremot agera endast baserat på undersökningen, det menar jag nog att underlaget är för dåligt för.

Ursviksbon Karin Söderström besöker Hallonbergen med barnbarnet Wilmer Nordahl. Också hon märker av en ökad otrygghet.

Samtidigt har läget blivit bättre för hennes del, tycker hon.

– Vi flyttade nyligen inom Ursvik. Nu bor vi i en lägenhet högst upp, det känns tryggt.

Karin Söderström med barnbarnet Wilmer Nordahl. Karin tycker att det har blivit otryggare i Sundbyberg, medan Wilmer gläds åt tunnelbanan.

Karin Söderström med barnbarnet Wilmer Nordahl. Karin tycker att det har blivit otryggare i Sundbyberg, medan Wilmer gläds åt tunnelbanan.

Alexander Kuronen

Barnbarnet Wilmer är i sin tur positiv till stadens kommunikationer.

– Jag tycker att det här stället bra. Tunnelbana och grejer.

Kaféerna uppskattas

Även de flesta av enkätdeltagarna diggar kollektivtrafiken i staden. Detsamma kan sägas om boendemiljön och utbudet av mötesplatser, så som kaféer, restauranger och lekplatser.

Lägst poäng då? Det får Sundbyberg i två frågor som inte rör trygghet, utan tillgången på pendlarparkeringar samt laddningsstationer för elfordon.

Helt i sin ordning när det gäller pendlarparkering, menar Peter Schilling och förklarar att Sundbybergs stad inte prioriterar en sådan lösning. I fallet laddstolpar är han däremot självkritisk.

– Där har vi inte nått de mål som vi ville politiskt, långt därifrån. Den kritiken tar jag verkligen på mig.