Stadsmissionens sociala matbutik Matmissionen hyr från den 1 oktober ett jättelikt lager i en fastighet i Brunna.

– Med ett nytt lager kan vi möjliggöra expansion av Matmissionen, en verksamhet som minskar såväl livsmedelssvinn som matfattigdom över hela landet samt innebär möjligheter till arbetsträning, säger Johan Rindevall, chef för Matmissionen, i en kommentar.

Hyresavtalet mellan fastighetsbolaget Stendörren och Stockholms Stadsmission löper över 15 år, enligt ett pressmeddelande.