Enligt anmälan råkade Mathems chaufförer förra vintern ut för cirka 50 tillbud på grund av fall och halka i samband med matleveranser. Det kunde enligt skyddsombudet ha undvikits, om chaufförerna fått arbetsskor anpassade för halt underlag.

”Kan vi stifta lagar om vinterdäck på bilar och kan Arbetsmiljöverket kräva bra hjälmar till högvakten så borde inom all rimlighet vi ha arbetsskor”, skriver ombudet.

Mathem planerar att investera i arbetsskor, men företaget uppger att kostnaden inte ryms i årets budget.

Skyddsombud: Brister i arbetsmiljön på Mathem

Dålig ergonomi, löpande band-jobb utan pauser och brister i säkerheten. Skyddsombud på Mathems nya logistikcenter i Larsboda har vänt sig till Arbetsmiljöverket med krav på förbättringar.

Nyligen kammade Mathem i Larsboda hem tidningen Byggindustrins pris Årets byggnad.

”Byggnaden erbjuder våra medarbetare en av logistiksveriges bästa arbetsmiljöer”, sa Mikael Hemmingsen, stolt projektledare på Mathem, i en intervju med Dagens logistik.

Två av skyddsombuden på företaget har en annan uppfattning. De har påtalat brister för arbetsgivaren, gällande både ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen i Larsboda – som är en av söderorts största.

Nu de gått vidare till Arbetsmiljöverket, med begäran att myndigheten ska pröva deras krav på förbättringar.

– Vi upplever att arbetsgivaren har skjutit på det här i stället för att ta tag i det ordentligt, säger Denice Andrén, skyddsombud från Handelsanställdas förbund.

Ont om pauser och rotation

I sin anmälan skriver hon om lastpallar med varor som inte är ordentligt inplastade, med följden att kartonger kan falla och skada anställda vid förflyttning och inlastning.

Ett skyddsombud på en annan avdelning har anmält risker för belastningsskador vid plockstationer. Anmälan beskriver plockarbete vid löpande band med dåliga arbetsställningar och ”avsaknad av arbetsrotation eller möjlighet till paus”.

Rullbandssystemet var en av de förändringar Mathem lyfte fram med sin miljardsatsning i Larsboda. Att matkassarna passerar stationer, i stället för att anställda måste gå runt och plocka varor, skulle enligt företaget fördubbla kapaciteten.

Färre tunga moment

Nu larmar alltså skyddsombud om att det kan ske till priset av anställdas hälsa.

– Jag upplever att de har lyft saker som varit bra ur företagets perspektiv. Men som skyddsombud har jag medarbetarnas perspektiv. De har till exempel maximerat antalet plockplatser men de är inte så ergonomiska att plocka ifrån, säger Denice Andrén.

Samtidigt har flera saker blivit bättre i Larsboda jämfört med i förra lagret i Bromma.

– De har minimerat en större del av de tyngsta arbetsmomenten och vi behöver inte gå lika långa sträckor som tidigare, säger hon.

Inte första gången

Även i slutet av förra året larmade skyddsombud om arbetsmiljöproblem på Mathem. Då gällde det bland annat utebliven uppföljning av belastningsskador.

Om att Arbetsmiljöverket nu åter kopplas in, svarar Mathems kommunikationschef Lotta Olofsson på mejl:

”I vårt systematiska arbetsmiljöarbete prioriterar vi alltid att verka för en säker och god arbetsmiljö för alla medarbetare. I fåtalet frågor kan det hända att vi är överens med den övergripande skyddsorganisationen, men att vi inte har en samsyn med enskilda skyddsombud. Då är det bra att Arbetsmiljöverket utreder, och hittills har detta lett till att ärendena stängts till följd av att vi har påvisat bra rutiner och processer."

I förra veckan hade Arbetsmiljöverket ett besök inbokat i Larsboda.

De har maximerat antalet plockplatser men de är inte så ergonomiska att plocka ifrån.

Kan tvinga arbetsgivaren till åtgärder

Om skyddsombud ser risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdar, kan de göra en begäran enligt arbetsmiljölagen om att Arbetsmiljöverket ingriper.

Arbetsmiljöverket kan förelägga arbetsgivaren att genomföra åtgärder, eller förbjuda arbete som strider mot lagen.

Mathem är ett e-handelsföretag för hemleverans av matkassar. Logistikcentret i Larsboda är byggt för cirka 1 000 anställda och togs i bruk i slutet av förra året,

Källa: Arbetsmiljöverket och Mitt i