Målet med mässan är att sprida kunskap vad som gäller om man behöver hjälp med vardagsbestyr eller mer omfattande lösningar inom vård och omsorg.

Hur ansöker man om hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende? Vad finns det för privata vårdgivare i kommunen? Hur väljer jag den som passar bäst för mina behov?

Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden och Mitra Ghannad, socialchef.

Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden och Mitra Ghannad, socialchef.

Upplands-Bro kommun

Både i Bro och Kungsängen

Ovanstående frågeställningar och mer därtill kommer få svar vid den kommande äldremässan i Kungsängen den 21 september och i Bro den 3 oktober.

– Det är viktigt att våra invånare erbjuds möjlighet att ta del av information och äldremässan är ett mycket bra tillfälle för samtal och för att få svar på det man undrar om äldreomsorg, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, i en kommentar.

Representanter på plats

Det kommer finnas representanter på plats från flera olika verksamheter. Pensionärsföreningarna, förebyggande enheten för äldre, biståndshandläggare och flera privata aktörer kommer att besvara frågor och berätta om sina verksamheter.

Även fokus på anhöriga

En central del av mässan berör också vilket stöd anhöriga till sjuka kan få från kommunen.

– Vi har valt att slå ihop äldremässan i Kungsängen med alzheimerdagen, som vi har uppmärksammat i flera år med föreläsningar och information om hur kommunen jobbar med kognitiva sjukdomar som alzheimers, säger Mitra Ghannad, socialchef.