Cirka 270 nya bostäder med verksamheter i husens bottenvåningar, en aktivitetspark och ett nytt lokalt stadsdelscentrum. Det planeras vid Valla torg, som en del av det större projektet Årstastråket. Under hösten har staden hållit i dialogpromenader med boende i området.

Med på önskelistan från boende finns marknad, kultur, postombud, restaurang, kafé och gröna sittytor. Och matbutik. Något som Isabella Ankre, boende i Linde, skriver under på.

– En lite större matbutik skulle verkligen behövas, och gärna ett trevligt fik. Sen skulle det vara bra med en plaskdamm för barnen, säger hon till Mitt i som besöker ett i övrigt öde Valla torg en fredagsmorgon.

Under stadens dialogpromenader, som blev fullbokade snabbt, var det flera som tog upp att platsen behöver mer liv, samtidigt som man vill ha kvar områdets karaktär.

"Det ska inte vara dött och grått, inte fyllas med mäklarkontor... Översätt gärna estetiken till något mer modernt, men bevara lite av det gamla också" sa en deltagare.

Bänkar och lianer

Närheten till naturen tycker många är viktig. Till exempel skulle bänkar runt träd och lianer som fästs i träd eller kojor i Kyrkparken kunna gynna mer aktivitet där, menade några.

Planen är även att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet, och här önskar flera tydligare skyltning. Det påpekades också att gång- och cykelbanan bör breddas och att gående och cyklister separeras.

När det nya torget formas, tanken är att flytta det västerut, kommer Sandfjärdsparken försvinna. "Det var vårt andra vardagsrum under pandemin” uttryckte en person och flera nämnde att platsen är uppskattad.

Hösten 2021 blev de sista markanvisningarna klara och området planeras nu mer i detalj. Preliminärt blir det samråd i vår, och då finns också möjlighet att tycka till om platsens framtid.