För ett år sedan kunde Mitt i skriva om att AFA Fastigheter, som äger Münchenbryggeriet, hade planer på att bygga nya bostäder och lokaler för centrumverksamhet i området.

– Vi vill levandegöra SöderMälarstrand, och baksidan av huset mot berget som i dag kan upplevas som otillgängligt. Det blir en vitamininjektion, har Christian Persson, fastighetsutvecklare på AFA, tidigare sagt till Mitt i.

Eventuell byggstart ligger några år fram i tiden, men redan nu har ett motstånd till planerna väckts.

– Det är en fantastisk, historisk miljö. Det är bryggeriet och Villa Ludvigsberg med gamla arbetarbostäder omkring, säger Paula Grossman, som bor i närheten.

https://www.mitti.se/nyheter/150-bostader-och-nytt-centrum-i-munchenbryggeriet/repuez!IA2nEgovplus8jgcLqqTKg/

Engagerat sig mot planerna

Hon och flera grannar har startat en aktionsgrupp mot bygget.

– Byggplanerna skulle förstöra området, de är för invasiva. Det blir inte den miljö vi vill bevara för framtida generationer, säger Linda Devine, som också är med i gruppen.

– Området är till för alla och lockar både turister och stockholmare. Om man bygger tar man bort möjligheten att uppleva bryggeriet som det är i dag.

Hoppas det stoppas

I maj anordnades en vandring runt bryggeriet för att lyfta platsens historia. Upp mot 140 personer närvarade.

– Alla tyckte planerna var rena galenskapen. Man har försökt bygga här tidigare, men det har tagit stopp innan det kommit till en detaljplaneändring, säger Paula Grossman.

Någon ”vitamininjektion” tycker hon inte behövs.

– Mälarsalen finns, balettskola, restauranger och festlokaler. Högalid är till sin själ en grön, öppen stadsdel. Det är ingen plats att bygga gallerior och biografer på.

”Väl medvetna”

Förra året startade planarbetet. På kommunen arbetas det nu med det förslag som ska presenteras på samrådet. Man är medveten om att det finns en oro över att den kulturhistoriska miljön ska påverkas negativt.

– Innan vi började skissa på förslaget gjorde vi en analys av kulturmiljön. Vi är väl medvetna om vilka värden som finns och vad vi har att förhålla oss till, säger Nynke De Long, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Tidigare var det sagt att samråd skulle hållas i sommar, men nu är det planerat till början av 2023.

– Vi måste göra olika utredningar och det tar tid. Fastighetsägaren tog initiativ till projektet och är väldigt noga med att vi tar fram ett förslag vi alla kan stå för.

Väntar in bearbetat förslag

Från politiskt håll gav den grönblå majoriteten i maj 2021 klartecken att påbörja planarbetet. De konstaterade att förutsättningar för ett ”spännande urbant förtätningsprojekt” kan finnas, men att det måste föregås av noggranna utredningar och avvägningar.

De underströk även att bland annat arkitektur, gestaltning, höjder och placering måste utformas så det underordnar sig den blåklassade miljön. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är det svårt att i dagsläget uttala sig om projektet då det bearbetade förslaget inte presenterats än.