Anledningen till att restaurangbygget vid Hamnplan har pausats är enligt kommunledningen att kostnaderna har dragit iväg och att byggpriserna gått upp. Något som Mitt i Sigtuna tidigare har berättat om.

Men till ärendet hör även att stor kritik mot restaurangen har kommit från både invånare och näringsidkare i kommunen som inte vill att deras skattepengar ska finansiera ett restaurangbygge. En namninsamling med 350 underskrifter mot projektet har lämnats in både till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.

– Det är helt orimligt att kommunen ska använda skattebetalarnas pengar till ett restaurangbygge. Att dessutom sätta en så låg hyra skapar en osund konkurrens gentemot de andra restaurangägarna i kommunen. De har det kämpigt redan idag, säger Marie Axelsson (S) som är oppositionsledare i Sigtuna kommun.

I den tidigare Mitt i-artikeln berättade kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) att bygget har pausats.

– Vi körde upphandlingen parallellt som vi beräknade projektet i detalj. Det visar sig tyvärr att kostnaderna ökat så mycket att vi tvingas pausa projektet och upphandlingen, sade kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Marie Axelsson menar att pausen inte enbart beror det ekonomiska läget, utan att att motståndet bland invånarna, restaurangägarna och påtryckningarna från den politiska oppositionen har med saken att göra.

Marie Axelsson (S) i talarstolen på kommunfullmäktige.

Marie Axelsson (S) i talarstolen på kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna i Sigtuna

Under torsdagens möte i kommunfullmäktige höll Marie Axelsson ett anförande om hur planerna på restaurangbygget kom till. Där svarar Olov Holst att frågan för stunden måste anses vara överspelad då projektet är pausat. Men det håller inte oppositionen med om.

– En paus är en paus. Jag är inte nöjd förrän det här projektet avbryts helt och hållet. Så länge det heter paus kommer vi att se det som ett pågående projekt som väldigt många invånare och andra restaurangägare är emot.

I samband med utformningen av Hamnplan hölls en medborgardialog där mer liv och rörelse på önskades på platsen. Men att se det som en utbrett önskemål om ett restaurangbygge tycker Marie Axelsson är fel.

– Det var ett fåtal Sigtunabor som deltog i invånardialogen. Det var ännu färre som yttrade en önskan om en restaurang. Det kan aldrig vara en kommunal angelägenhet att bygga restauranger. Skattepengarna ska gå till kommunal verksamhet.

Nya Hamnplan i Sigtuna stad.

Nya Hamnplan i Sigtuna stad.

Stefan Källstigen