Botkyrka/Salem

Av Botkyrkas 75 invalda ledamöter har fyra avsagt sig sina platser. I Salem är det två som har lämnat av de totala 31 ledamöterna som valdes in i höstas.

Undersökningar av tidigare mandatperioders avhoppare visar att det oftast är personliga skäl som ligger bakom avhoppen: hälsa, arbets- och familje­förhållanden och flytt från kommunen.

Politiska skäl förekommer också, men inte lika ofta, enligt nyhetssajten Newsworthy.