De flesta granskade klagomålen gällde psykiatrin, men många klagade även på den vård de fått när de sökt hjälp på sin vårdcentral. Utöver själva vården fanns även synpunkter på bemötande och sekretess.

– Det är viktigt och bra att så pass många har hört av sig till oss. Vi kan då vidarebefordra dessa synpunkter till vården som både får kännedom och kan göra förbättringar, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef vid patientnämnden i ett pressmeddelande.

Ohälsa i fokus

Nämnden analyserar årligen en viss typ av klagomål, och för 2022 var unga vuxnas ärenden gällande psykisk ohälsa i fokus.

Analysen visar till exempel på brister vid övergången mellan barn- och vuxenpsykiatri.

Ett exempel som tas upp i rapporten handlar om en ung kvinna som i skarven "mellan de olika vårdgivarna förblev omedicinerad vilket ledde till suicidförsök".

Psyksjuk i häkte

Många klagomål gäller tvångsvård, där principen om patientens självbestämmande och rätt till sekretess inte sällan ställs emot närståendes önskan om insyn i vården.

Ett fall gäller en multisjuk kvinna med suicidbenägenhet som fick fri utgång och avvek, och hamnade i häkte men där föräldern inte fick veta var hon befann sig.

Totalt tog patientnämnden i Region Stockholm emot 7 994 ärenden under 2022, varav 232 (tre procent) avsåg unga vuxna åldern 18-29 år som sökt vård för psykisk ohälsa.