Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är ansvarig för översynen av skyddsrum, medan fastighetsägaren ansvarar för att se till att lokalerna fungerar. Många skyddsrum används i dag som lagerlokaler.

– Vi uppmanar alla fastighetsägare att ta sitt ansvar och se till att skyddsrummen är väl utmärkta och fungerar, säger Daniel Källenfors (M).

– Skyddsrummen ska kunna tömmas med kort varsel. Vi går just nu igenom kommunens skyddsrum. De finns i skolor, i stadshuset och i olika lokaler som kommunen äger.

Rum för 41 000 människor

Det ska finnas skyddsrum för 41 000 människor på Lidingö. På MSB:s hemsida finns en karta där man kan se var de finns.

Staden förbereder också för att eventuellt ta emot flyktingar från Ukraina.

– Vi går igenom vårt fastighetsbestånd och ser över våra lägenheter och vilka resurser som finns, säger Daniel Källenfors.

Hittills har en familj från Ukraina kommit till Lidingö, ett privat initiativ.

– Några Lidingöbor har också hört av sig och sagt att de vill öppna sina hem för flyktingar.

Lidingö stad har under de senaste fem åren förberett sig för en kris.

– Så vi arbetar egentligen vidare, men med ett ytterligare fokus nu förstås. De senaste åren har ledningsgruppen i kommunen och även jag haft många möten med länsstyrelsen och med militären där vi bland annat diskuterat vilka roller vi har i ett krig.

Staden har haft workshops kring vilka beslut som måste fattas under ett krig. De har pratat om vad man kan att göra vid olika scenarion, till exempel om man inte skulle ha tillgång till vatten.

– Lidingö är så väl förberett som man kan vara i det här läget.