Anders Svensson svänger in vid Circle K i och börjar ladda sin företagsbil vid en av Tyresös nyaste laddplatser. Han jobbar som distributionschaufför och har haft en leverans till Tyresö.

– Jag valde den här platsen för att det är snabbladdare. Vi har haft elbil på prov sedan i december och det har fungerat utomordentligt bra. Det bästa är nästan den låga ­ljudnivån när man kör.

På tio minuter har bilen gått från att ha ungefär 80 körmil kvar till 128.

– Att ha en laddplats nära hemmet tycker jag är viktigt för att det ska fungera bra att ha elbil, säger han.

Dåligt betyg för utbudet

I slutet av förra året kom resultatet från SCB:s senaste medborgarundersökning i Tyresö. Utbudet av laddningsstationer för elfordon fick lägsta betyget av alla frågor. 83,5 procent av dem som svarade tyckte att utbudet var ganska eller mycket dåligt.

Då fanns bara två publika stationer – vid Alléplan och vid stora parkeringen vid Tyresö centrum. De har funnits där i cirka tio år. Men under 2023 har en del hänt.

– Jag hoppas att Tyresöborna märker det och upplever att det fungerar bättre, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg vid kommunen.

Förutom Circle K har också centrumägarna Skanda Fastigheter installerat stolpar. Fler platser står på tur.

– OKQ8 kommer att ­bygga och McDonalds.

Vid Strandtorget finns fem laddningsstolpar sedan i somras, men de går ännu inte att använda.

Anders Svensson utnyttjar snabbladdaren vid Circle K.

Anders Svensson utnyttjar snabbladdaren vid Circle K.

Pekka Pääkkö

– De ska tas i drift så snart som möjligt. Det som är kvar är att Vattenfall ska handlägga ärendet, säger Ockborn.

De allra flesta laddar bilen där den står parkerad kvällstid, poängterar han.

Har utsett platser

För många hyresgäster blir det snart möjligt. Fem områden kommer att få laddplatser i år när det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder går från 14 till 50 platser.

Kommunen vill få till fler publika laddstationer.

– Publik laddning är ett viktigt komplement och gör det lättare att äga elbil, säger Felix Ockborn och fortsätter:

– Vi tycker att det är viktigt att ha en bra geografisk spridning över hela kommunen. Kommunens vilja och ambition är att på olika sätt skapa möjligheter för privata aktörer att bygga publika laddplatser, precis som vi har det med annan infrastruktur som handlar om drivmedel.

Kommunen har identifierat platser på kommunal mark där privata aktörer kan ansöka om att bygga och driva laddstationer.

– Vi hoppas under året att kunna få ett politiskt beslut om hur vi ska fortsätta arbeta för etablering av laddstationer på kommunens mark.

Klimatmål att nå till 2030

Kommunens klimatmål är att mer än hälften av alla personbilar i Tyresö år 2030 ska vara laddbara eller köras på andra biodrivmedel.

– Ambitionen är att hålla en elektrifieringstakt som ligger i linje med hur snabbt fordonsflottan ställer om.

Ett komplement om spridningen inte blir som kommunen önskar är att öppna för så kallad semipublik laddning där platser används för kommunala fordon på dagar men av andra på kvällar och helger.

– Skolor och idrottshallar skulle kunna vara sådan platser, säger Felix Ockborn.