– En tjej, ropar ett barn när en tjej promenerar fram på filmduken längts fram i lokalen.

– Jag vill inte var tjej jag vill vara monster, fortsätter barnet som går i en av de förskolegrupper som har samlats på Skärholmens bibliotek för att delta i filmfestivalen Cinema Queer.

Totalt visas sju filmer på queertemat för barnen och deras pedagoger. Ämnet är viktigt tycker Cecilia Nygren, barnskötare på förskolan Ekholmsvägen 229.

– Man ska få vara den man vill, säger hon.

"Hjärtat var fint"

Störst intryck på barnen gör en film om lamm, en om två pojkar som blir kära i varandra och en om en zebra som hittar sitt eget sätt att vara.

– Hjärtat var fint, när det kom till den andra pojken och det blev helt när de var tillsammans, säger Agata, 5 år.

I filmen gömmer sig pojken bakom ett träd, när en annan pojke går förbi bankar hans hjärta så hårt att det det tillslut trillar ut, och i full fart far hans hjärta iväg till det andra barnet. Under filmen slits hjärtat itu men blir i slutet helt igen i deras möte.

I en annan av filmerna syns tre får, de två stora av dem bräker vanliga bääää, men när det tredje lilla lammet tar ton låter det istället åhh. När de stora rakar av sig den värmande pälsen behåller det lilla lammet istället lurviga fläckar som färgats i regnbågens alla färger. Lammet upplevs i början ensam men möter i slutet ett annat lamm som ser liknande ut som det själv.

– Jag tyckte om den om lammen och med alla färgerna, det var fint och den med hjärtat, säger Hussein, 4 år.

– Ja, ett lamm ville ha färger på sin päls och det får man ha om vill, man bestämmer själv, säger Cecilia Nygren.

Saknar hbtq-plan

På alla förskolor där hon har jobbat arbetar de aktivt med normer och att barnen ska få vara den de vill och uttrycka sina känslor och tankar. Grunden är att man börjar när barnen är små, att lära dem att acceptera varandra och att lösa konflikter på ett bra sätt. Och hittills tycker hon att det har fungerat bra.

– Våra barn är väldigt medvetna om att man inte ska påpeka hur andra gör och de uttrycker också att man ska vara snälla och hjälpa varandra, säger Cecilia Nygren.

Samtidigt kan hon sakna ett mer uttalat sätt att arbeta med hbtq-frågor bland förskolor.

– Vi har i alla år arbetat enligt barnkonventionen och att man ska accepteras för den man är, men jag har aldrig varit med om att man har nämnt hbtq och det tycker jag är lite fel för det är inget som ska tabubeläggas, säger hon.

Hur skulle det behöva bli annorlunda?

– Barnen skulle behöva bli medvetna om begreppet innan de börjar i skolan. Inte när de är 1 år men kanske när de börjar bli 5-6 år.

Skulle du vilja att staden hade en uttalad hållning?

– Ja, och att det var uttalat att man jobbar med det i förskolan, men på ett lättare sätt. För det är så mycket i tonåren som kan bli fel, säger hon.