Mitt i har tidigare rapporterat om att en 23-årige man som friats från misstankar om mord i en mycket omskriven dödsskjutningen i Hjulsta 2021 velat ha drygt 850 000 kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit för honom, enligt en ansökan till Justitiekanslern, JK.

Nu meddelar dock JK att han nekas ersättning.

Det var i slutet av augusti 2021 som en skottlossning inträffade i ett bostadsområde vid Hjulsta backar. En man sköts till döds och en annan blev skjuten i huvudet, men överlevde.

Mannen som ansökte om ersättning misstänktes initialt för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. När domen kom i början av juni 2022 friades han dock på alla punkter.

Borde gått därifrån

Sammanlagt var 23-åringen frihetsberövad i 41 veckor, från slutet av augusti 2021 till maj 2022.

I utredningen framkommer att mannen befann sig i en lägenhet i samband med skjutningen och att han stannade kvar där till dess att polisen gjorde en husrannsakan samma natt som mordet skedde. Enligt domen avlossades skotten av lägenhetens innehavare, från loftgången precis utanför, vilket 23-åringen måste ha hört, enligt JK.

Efter att lägenhetsinnehavaren avlossat skotten, vid 03 på morgonen, återvände han dessutom in i lägenheten, stoppade in sina kläder i tvättmaskinen och körde i gång en starkt klorinladdad tvätt. Även det anser JK inte borde undgått 23-åringen.

"Under dessa förhållanden måste det ha varit uppenbart för sökanden att en skjutning hade skett i nära anslutning till lägenheten och att det fanns en överhängande risk att det var lägenhetsinnehavaren som var skytten. Han har trots detta valt att kvarstanna i lägenheten under en inte obetydlig tid.", skriver man i beslutet.

Det fanns även två skyddsvästar i lägenheten som JK menar inte kan ha undgått mannen.

På dessa grunder nekas 23-åringen ersättning.

"Sökandens eget beteende enligt ovan har i väsentlig omfattning legat till grund för beslutet att frihetsberöva honom och ingripandet har varit klart motiverat", skriver JK i beslutet.