Offren har först fått ett samtal där någon utgett sig ringa från polisen, gasbolag, posten eller lokala mataffären som sedan har följts upp av ett besök i hemmet. På plats har gärningspersonen kommit över bankkort, koder och ibland kontanter eller smycken. Sedan har det gjorts uttag eller köp med korten och i vissa fall har bankkonton tömts helt.

Det rör sig om mellan 400 kronor till 78 000 kronor vid varje tillfälle.

Mannen döms mot sitt nekande i fyra fall och i de övriga menar han att han fått bankkorten av någon annan. I flera fall har han synts på övervakningsfilmer från bankomater.

Brotten bedöms som grova då flera offer varit extra utsatta eftersom de lidit av demens. De har även ägt rum i offrens hem där de ska kunna känna sig trygga. Flera drabbade uttrycker i förhör efteråt att de nu känner sig mer rädda hemma och är oroliga för att lita på främlingar.

Metoderna är typiska.

– Det är vanligt att de uppger att de kommer från en myndighet eller brandkåren. När man ser det utifrån kan det verka konstigt att man blir offer. Men ofta riktar de in sig på äldre som kanske inte är uppvuxna med teknik. Och i detta fall var det också flera som led av demens. Jag har full förståelse för att man faller offer, säger Reine Berglund, kommunpolis i Huddinge där tre utredare arbetat med fallet.

Många anmälningar

De ser just nu flera liknande anmälningar veckan.

– De är väldigt duktiga på att vinna förtroende.

Det rör sig om en omfattande utredning med många förhör och analyser av mastuppkopplingar, telefonlistor och kamerabevakning. Brotten är svårutredda och det satsas nu mycket för att kunna utreda den ökande mängden anmälningar.

– Det krävs att man har kompetensen att arbeta med tekniken och därför behövs utbildningsinsatser.

Hur arbetar ni för att förebygga de här brotten?

– Vi skickar ut kommunpoliser till allt från grannsamverkan till pensionärsträffar för att informera. Vi använder även sociala medier men många äldre är kanske inte så aktiva där. Det gör att det tar mycket resurser att nå ut.

Mannen döms till 2 år och 6 månaders fängelse. Utöver det döms han till skadestånd på 259 000 kronor och fem års utvisning till ett annat nordiskt land där han är medborgare.

– Det är bra att några blir lagförda så att man inser att det inte är riskfritt att hålla på med dessa brott.