Mamma United erbjuder mammor från socioekonomiskt svagare områden som känner sig manade att delta i utbildningar, med syftet att stärka deras egenmakt och kunskap.

En utbildningsgrupp träffas en gång i veckan, två timmar åt gången, i tolv veckor, med olika teman varje gång.

– Vi vill ge verktyg i hur man kan påverka sin livssituation på olika sätt, något som även kan spilla över på mammornas barn och kratta gångarna för att de ska växa upp till starka och friska individer, säger Anja Nordenfelt, grundare och verksamhetschef.

Ordet sprids

Under utbildningen pratar grupperna bland annat om matvanor och varför man ska äta enligt rekommendationer. De pratar om tandhälsa, föreningsliv och dess inverkan på att barn håller sig borta från kriminalitet, vikten av vardagsmotion, sexualitet, könsstympning, våld i nära relationer, ekonomi och arbete – bland annat.

Till träffarna bjuds även samhällsviktiga personer in. Det kan handla om socialtjänst, polis, förskolepersonal och barnmorskor. Tanken är att kvinnorna ska få information och chans att ställa frågor, berättar Anja Nordenfelt.

– Det vi sett i våra andra grupper är att tilliten till dessa instanser stärks rejält när kvinnorna får träffa representanter från dem. Det kan vara en del rykten som går, som desinformationskampanjen mot socialtjänsten, och det är jätteviktigt för många att faktiskt få ett möte med personerna och få förstahandsinformation. Vi har sett i våra utvärderingar att det bidrar till att kvinnorna i större utsträckning vågar söka sig olika samhällsinstanser efter avslutad utbildning.

Just tillilten är något som även smittar av sig på andra, som inte går utbildningen, menar hon.

– Vi har märkt att budskapen förs vidare från mamma till mamma, även utanför våra träffar. I sådana här områden är det ofta så information sprids, har vi märkt, och det känns viktigt att kunna bidra till att det blir så korrekt som möjligt.

Vill bli långvariga

Den första gruppen kommer att komma i gång i mitten av september, om allt går enligt plan.

Sedan ska ytterligare en grupp startas upp i vår. Anledningen att det blev just Hjulsta var att bostadsbolaget Einar Mattson, som har ett stort bestånd i området, själva kontaktade organisationen och ville inleda ett samarbete.

– Einar Mattson sponsrar hela verksamheten i Hjulsta, och vi kommer hålla till i deras lokaler. Det känns bra, framför allt eftersom de har varit tydliga med att de vill att vi ska ha ett långsiktigt engagemang i området. Därför hoppas de även kunna hjälpa till med att sprida informationen så att än fler aktörer kan gå in och stötta verksamheten i Järva, säger Anja Nordenfelt.

Förhoppningarna är att träffarna ska ge mervärde även på andra plan i livet.

– Vi gör utvärderingar efter varje termin, och vi har många rapporter där deltagare vittnar om att det inte bara stärkt dem som mammor och kvinnor, utan även gjort dem gladare och mer integrerade. Många kvinnor i de här områdena lever i social isolering, och att få ett sammanhang kan betyda otroligt mycket för det generella välmåendet. Det hoppas vi sker även i Hjulsta.