Braxenfärsen kommer att säljas som en så kallad fishcake.

Det är via projektet Resursfisk, som Länsstyrelsen Stockholm varit med och drivit som braxen nu kan hamna på stockholmarnas tallrikar.

– Att matfisk som finns i våra inhemska sjöar och Stockholms skärgård väljs bort eftersom de inte motsvarar efterfrågan av fisk som är lätt att filea är uppenbart inte ett hållbart livsmedelssystem, säger Jonatan Fogel, projektledare för Resursfisk på Länsstyrelsen Stockholm.

Han menar också att projektet hjälper till att stärka det lokala fisket.

https://www.mitti.se/nyheter/har-kan-du-fa-kraftor-i-stan/repvft!oEXkkfffeezsPTE1XEwqUQ/