Under valnatten 11 september tog Socialdemokraterna över som största parti i Bromma efter att Moderaterna tappat stort i kommunvalet.

När de första preliminära valresultaten presenterades efter vallokalernas stängning under kvällen den 11 september, pekade det på att M skulle tappa sin ställning som dominerande parti i flera av Brommas 52 valdistrikt.

Prognosen tydde på att M var på väg att tappa 'makten' till S i 19 av 44 distrikt som går att jämföra med valet 2018.

En prognos som bekräftas av det slutliga valresultatet.

Marginella ändringar

Jämfört med den första preliminära prognosen har endast marginella förändringar skett i slutliga valresultatet.

I distrikt där valresultatet har förändrats handlar det i regel om ökningar eller minskningar med en eller ett par procentenheter.

En av de "större" förändringarna har skett i distriktet Bromma 10 Beckomberga S, där S ökar med 0,4 procentenheter, till 32,5 procent i slutliga valresultatet.

Som prognoserna också pekade på har Moderaterna och Socialdemokraterna, sina starkaste fästen i distrikten Västerled 15 Ålsten S respektive Västerled 8 Minneberg. Det slutliga valresultatet visar att M och S ligger kvar på oförändrad eller i stort oförändrad andel röster i dessa fästen.

Även det preliminära resultatet när det gäller distrikten där partierna ökar mest respektive minskar mest bekräftas av slutliga valresultat.

S går exempelvis starkt fram i distriktet Bromma 13, +14,9 procentenheter till 31 procent. M ökar med +4,5 procentenheter till 33,6 procent i sitt starkaste fäste, Västerled 19.

Största väljartappet för Moderaterna, och för något av partierna, gör partiet i distriktet Västerled 18 Ulvsunda N, M backar med -10,2 procentenheter till 20,1 procent.

S backar inte i något av distrikten som går att jämföra med kommunvalet 2018.

V går fram

Av övriga partier som är bland de tre största i de jämförbara distrikten går Vänsterpartiet fram i drygt 20 distrikt och tappar i ett par distrikt. Liberalerna tappar i knappt 30 distrikt och ökar i ett distrikt.

I valdistrikt 18, ett valdistrikt där M backade, bor Irma Grönroos.

Hon förvånas inte över M:s ras.

– Jag tror att en del av förklaringen kan vara partiets samarbete med Sverigedemokraterna. Det kan spela in, säger hon.

En annan väljare i valdistriktet, Gabriel Shilazi, förvånas inte heller han. Även han tror att M:s samarbete med Sverigedemokraterna kan ha haft betydelse, ett samarbete som inte alla M-väljare gillar, tror han.

Hans uppfattning är att även andra frågor kan ha haft betydelse, som vårdfrågan, en valfråga han tycker kom i skymundan i valrörelsen.

– Väljarna är inte nöjda med hur vården fungerar, säger han.

Johanna Liljedahl, också hon bosatt i distriktet, tror att en del av förklaringen till det än så länge preliminära valresultatet i kommunvalet, kan vara dagsaktuella frågor. Som hur partierna tänker tackla stigande elpriser och stigande inflation.

Skymundan

Även hon nämner vården som en viktig fråga men som hon tycker kom i skymundan under valrörelsen.

– Valrörelsen har inte handlat så mycket om vården, konstaterar hon.

Den stora förloraren i årets kommunval är sittande ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, Johan Paccamonti (M). Timmarna efter att det preliminära resultatet presenterats beklagade han valresultatet.

– Det är ett tråkigt resultat för Stockholm, det är inget annat att säga. I Bromma går vi fram i ett antal valdistrikt, vi får se vad det handlar om och lära vad vi gjorde rätt där.

Han var försiktig med kommentarer kring varför valet preliminärt fick den här utgången:

– Man ska försiktigt med att dra exakta politiska slutsatser vilka viktiga frågor som varit avgörande. Där vi har knackat mycket dörr där har det dämpats eller att vi gått fram. De övriga distrikten behöver vi lite tid på oss att analysera.

Johan Heinonen, socialdemokratisk ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, är å andra sidan preliminärt vinnaren i årets kommunval. I ett mejl till Mitt i dagen efter valet skrev Heinonen att det är "roligt" att S gör ett starkt val i Stockholm och i Bromma.

"Det är tydligt att stockholmarna inte vill att Sverigedemokraterna ska ges inflytande och där har vi tydligt sagt att vi inte kommer att samarbeta med SD", motiverar Heinonen valframgången.

Har Bromma blivit mer rött?

– Ja, det kan jag tänka mig, säger Johanna Liljedahl, väljare.