Det var på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte idag onsdag, där enbart budgetärendet togs upp, som majoritetens budget för 2022 antogs. Nästan varje delbeslut togs med votering och fem SD-ledamöter var frånvarande utan ersättare, vilket gjorde att det saknades fem ledamöter.    

– Jag tycker att det är ett väldigt oseriöst beteende av Sverigedemokraterna att göra såhär, utebli från kommunfullmäktigemöten när viktiga beslut som detta ska fattas. Det har hänt två gånger nu, idag hade de bara två av sju ledamöter på plats, säger Carl Kangas (S), oppositionsråd i Värmdö.

Den här gången tillämpades en annan, mer traditionell beslutsordning som oppositionen kunde godkänna.