Det nya styret har presenterat sitt förslag på 2023 års budget. Totalt 3 miljarder kronor ska fördelas på kommunens verksamheter. Det blir en hel del effektiviseringar och en skattesänkning med 50 öre först 2025.

– Det här är en ansvarsfull budget. Vi har en extremt osäker framtid och ser redan nu att skatteintäkterna minskar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Han pekar på att Lidingöborna blir fler, demografin förändras, fler söker sig till omsorg sedan pandemin avtagit och att inflationen stiger. Därför satsar majoriteten på en reserv för oförutsedda händelser.

– Sedan räknar vi upp inom omsorg och grundskola. Samtidigt fortsätter vi med planerna på att rena Kyrkviken och med att ta fram en ny översiktsplan för framtiden.

Vad har fått stryka på foten?

– Det är klart att man hade velat sänka skatten mer. Men det skjuter vi på framtiden.

I budgetförslaget jämför de stadens utgifter med de fem kommuner man även tidigare jämfört sig med: Danderyd, Täby, Solna, Sollentuna och Österåker.

I förhållande till dem kostar Lidingö stads verksamheter i snitt cirka 89 miljoner kronor mer om året, enligt M och LP.

Planerar ni att närma er deras budget?

– Vi ser att vi har en dyrare kommun än många andra och att vi kan bli mer effektiva. Men vi försöker göra avvägningar med en lätt åtstramad budget i år. Vi ser att det finns möjligheter att utveckla ny teknik och prioritera bättre.

Oppositionsrådet Daniel Larson (S) tycker att man lagt väl mycket i reserv samtidigt som viktiga verksamheter inte får de resurser som krävs för att hantera kostnadsökningarna.

Särskilt reagerar han på nolluppräkningen inom skolomsorgen.

– Barngrupperna kommer att växa ytterligare, men man kommer inte att kunna anställa fler pedagoger, säger Daniel Larson.

– Under 2021 växte barngrupperna i fritidshem med närmare 12 procent och nu väljer de att inte täcka löneökningar och kostnadsökningar.

Daniel Källenfors kontrar med att Lidingös fritidshem kostar mer än i andra likvärdiga kommuner.

Finns det en ambition att fritids ska kunna anställa fler pedagoger så att inte barngrupperna växer?

– Fritidshemmen håller på att integreras i skolan så det är upp till rektorn att allokera resurser mellan skolan och fritids, säger Daniel Källenfors.

Då blir det i praktiken mindre pengar till skolan?

– Vi räknar upp inom grundskola och förskola. Vi har en lite större uppräkning inom grundskolan än vi brukar ha. Vi vill se fler pedagoger i förskolan.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård undrar hur det ska gå till.

– Man har inte räknat upp budget i förhållande till inflation och löneökningar. Lidingö stad har 26 procent utbildade förskolelärare medan riket i snitt har 40 procent. Utbildade lärare är en resursfråga.