De minskade anslagen till ordningsvakter från 106 till 30 miljoner kronor, vilket har lett till att hundra vakter har försvunnit.

27 patruller har blivit sex, fördelade i hela Stockholms stad.

I stället fick stadsdelarna dela på 131 miljoner att satsa på trygghet. Varje stadsdel kan använda dem till exempelvis egna ordningsvakter, övervakningskameror eller fältassistenter.

– I det här fallet är det faktiskt ordningsvakter som behövs, inte något luddigt förebyggande, säger Petra Gardos Ek (M) vice ordförande Norrmalms stadsdelsnämnd.

– Ordningsvakter är ett exempel på något som är bra och effektivt och som ger polisen ögon på plats. Blir någon misshandlad kan inte en kurator på en skola göra något åt det där och då.

På Norrmalm finns tre platser polisen klassar som öppna drogscener: Odenplan, Observatorielunden och Sergels torg. Ordningsvakterna rörde sig mycket i Klaraområdet och Sergels torg. Trots att det inte gått så lång tid sedan nedskärningen tycker polisen sig se en ökning av alkoholdrickande.

– Om det beror på ordningsvakter eller inte, vet vi inte. Staden prioriterar ändå platsen men vi får inte samma fylliga lägesbild som tidigare, säger kommunpolisen Måns Gauffin.

– Vi följer det här noga. Att fler syns med alkohol har även med årstiden att göra.

Har ni behövt öka er närvaro?

– Nja, vi har en hög närvaro där. Vi har inte haft behov att öka den, än i alla fall.

Enligt stadsdelsförvaltningen har bland annat anslagen till barn, kultur och fritid samt socialtjänsten ökat. Det innebär till exempel fler fältare, trygghetsvandringar, samverkan med fastighetsägare vid Observatorielunden, Odenplan och Sergels torg samt skolsocionomer.

Däremot är det oklart vilka summor det rör sig om.

– Det finns ingen exakt summa pengar som är avsatt för att ersätta ordningsvakter. Vi satsar på trygghetsskapande åtgärder på ett annat sätt, säger stadsdelsnämndens ordförande Ulla Sjöberg (S).

– Polisen har till uppgift att sköta ordningen, det är inte stadsdelsförvaltningens uppdrag. Vi är inte emot ordningsvakter. Men med de begränsade resurser vi har tycker vi att det är viktigare att förebygga och stävja problemen tidigt.