– Vi finns för kommuninvånarna och därmed är det viktigt att vi når ut till dem med vår politik och väcker intresset för att vilja påverka utvecklingen i sin kommun. Målet är att skapa dialog och visa att det går att påverka, säger oppositionsrådet Stina Lundgren (M), i ett uttalande.

Översättning går att ta del av på en särskilt fram­tagen hemsida: www.botkyrkaval22.se.