Stadsdelsförvaltningen har bestämt att Jordlöparnas uteverksamhet ska läggas ner i sommar på grund av att barnen blir färre på Norrmalm, vilket Mitt i Vasastan berättade i förra veckan .

– Jag reagerar å det skarpaste mot den här typen av beslut. Jag tycker att det är en extremt bra verksamhet. Som tidigare ordförande har jag värnat om den, säger Petra Gardos Ek (M), vice ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

Färre barn i höst

– För det andra tänker jag på barnen och deras bästa. Jag tycker att det är så dumt att avveckla populära verksamheter. Barnen kommer i kläm. Det är extremt små gårdar och lite grönområden på Norrmalm.

I höst beräknas tio barn gå i Jordlöparna, vilket stadsdelsförvaltningen och rektorn för Odenplans skolor tycker är för få. Tanken är att barnen ska göra utflykter till Stora skuggan då och då i stället för att ha undervisning där, och till parker och museum med.

– Föräldrarna har valt det med flit. De vill ha sina barn utomhus hela dagen. Det är ungefär som att man skulle sätta sitt barn i Franska skolan, och så tar man bort franskan.

Missnöjda föräldrar har lyft frågan till både stadsdelsförvaltningen och de styrande politikerna i nämnden.

Inte detaljstyrning

– All respekt för uppbragtheten. Jag hoppas att man hittar en lösning för de här familjerna. Vår roll är inte att gå in och detaljbestämma över förvaltningen. Rent principiellt är vi positiva till ur- och skurverksamhet. Men barnantalet går ner, det måste vi anpassa oss till, säger Bo Magnusson (MP), andre vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Timmerstugan ska behållas och göras tillgänglig för fler förskolor. Han lyfter idén med mobila förskolor, bussar, förskolor använder för att göra utflykter.

– Vi är väldigt måna om att värna om resurser på rätt sätt. En ur- och skurförskola är egentligen inte dyrare än en förskola med lokaler, men man kan inte ha flera personal som åker iväg med en mindre grupp barn.

Oppositionen menar att det här är ett dumt beslut?

– När hon satt i majoritet hade hon sagt annorlunda. Jag har ingen aning om vad hon har för underlag för att säga det men det hon saknar är en dialog med förvaltningen, vilket vi haft. Det jag kan säga är att det inte är ett urbota dumt beslut, utan en del i ett utvecklingsarbete för att gynna fler barn.