Göteborg

Att ungdomar berusar sig genom att andas in lustgas har blivit ett växande problem under de senaste åren.

Användningen är förenad med en rad allvarliga risker, så som skador på nervsystemet, psykos och ökad risk för blodproppar i lungorna och hjärnan.

Men den ökade användningen har också lett till skenande kostnader för avfallshanteringen eftersom tryckbehållarna räknas som farligt avfall.

Under förra året samlades totalt nästan 30 ton förpackningar för lustgas in och för 2024 förväntas mängden öka ytterligare.

Farligt avfall. Få lustgastuber hamnar på återvinningscentralen farligt avfall-station. Istället göms de ofta i restavfallet, vilket medför en stor risk för explosioner.

Farligt avfall. Få lustgastuber hamnar på återvinningscentralen farligt avfall-station. Istället göms de ofta i restavfallet, vilket medför en stor risk för explosioner.

Mostphotos

Vill se produktionsansvar

De stora mängderna i kombination med ökade behandlingskostnader har resulterat i att kretslopp- och vattenförvaltningens kostnader för hantering av lustgastuber steg från cirka 1 miljon kronor 2022 till cirka 4 miljoner för 2023.

Kostnaderna för 2024 beräknas uppgå till cirka 5 miljoner kronor.

Det har lett till att förvaltningen nu vill skicka skicka en begäran till Naturvårdsverket om tillsynsåtgärder gentemot producenter av lustgastuber. Nämnden ska nu ta ställning till förslaget.

Farlig trend. Lustgasen köps i form av små patroner eller större tuber och andas oftast in genom en ballong.

Farlig trend. Lustgasen köps i form av små patroner eller större tuber och andas oftast in genom en ballong.

Mostphotos

Exploderar i sopbilen

Samtidigt innebär slängda lustgastuber, som allt oftare göms bland restsoporna, en påtaglig fara för de som arbetar med att samla in avfall.

Det menar Johan Kanmert, skyddsombud på Transportarbetareförbundet avdelning 3 i Göteborg, som nu larmar om faran med felsorterade lustgastuber.

– När tryckbehållarna pressas ihop i sopbilen kan det bli ordentliga explosioner, som även kan bli en fara för förbipasserande. Har man otur kan de till och med förvandlas till sylvassa projektiler.

Larmar om olycksrisk. Johan Kanmert, skyddsombud på Transportarbetareförbundet avdelning 3 i Göteborg, har själv varit med om att en lustgastub sköt iväg som en sylvass projektil från sopbilen.

Larmar om olycksrisk. Johan Kanmert, skyddsombud på Transportarbetareförbundet avdelning 3 i Göteborg, har själv varit med om att en lustgastub sköt iväg som en sylvass projektil från sopbilen.

Privat

Äventyrar sophämtningen

Han menar att den största risken är när lustgasbehållarna göms i restavfallet, vilket har blivit allt vanligare.

– Om de åtminstone ställs bredvid så har vi en chans att se dem. Allra helst skulle jag se att de slängdes som farligt avfall, men det skulle kräva att det infördes någon form av pant.

Nyligen utfärdade han skyddsstopp i ett område i Göteborg till följd av gömda lustgasbehållare.

– Det är ju så det blir, att vi till slut inte kan hämta soporna.