Det var i november 2021 som en kvinna i Ekerö blev uppringd av en person som påstod sig ringa från ICA banken.

Personen berättade att någon hade försökt ta ut pengar från kvinnans konto och att han skulle hjälpa till så att bedragarna inte kunde ta några pengar. Kvinnan lurades att lämna ut koden till sitt kort och sedan gjordes fem olika kortköp från hennes konto.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) skriver kvinnan att varningssignaler hos banken borde ha uppstått när en äldre person som aldrig tidigare köpt något på internet plötsligt handlar för stora summor i en webbutik som säljer datorartiklar.

Hon menar att banken inte har tillräckliga säkerhetssystem för att förhindra att bedragare lurar äldre personer på koder. 

"Har samtyckt"

I sitt svar i ärendet skriver Ica banken bland annat att kvinnan bör anses ha samtyckt till transaktionerna eftersom hon gjort sina kortuppgifter tillgängliga och signerat kortköp med hjälp av säkerhetsdosan. Banken menar att förhör bör hållas med kvinnan för att få reda hur samtalet med bedragaren gått till och varför hon tyckte att det var rimligt att lämna ut sina kortuppgifter och koder från säkerhetsdosan flera gånger. 

ARN: Bör få viss ersättning

Men Allmänna reklamationsnämnden menar att en muntlig bevisning inte krävs utan att kvinnan redan lämnat en tillräckligt tydlig redogörelse för händelseförloppet.

Det handlar om obehöriga transaktioner som kvinnan själv inte kan klandras för och hållas ansvarig för, menar nämnden.

Men eftersom kvinnan ändå har lämnat ifrån sig kortuppgifter och koder har hon ”avvikit från den aktsamhet som kan krävas av henne”. Därför har hon ansvar för en viss del av förlusterna. 

Av de dryga 60 000 kronor som bedragaren tagit från kvinnans konto rekommenderar därför nämnden att ICA banken ska ersätta kvinnan med 49 219 kr.