I Stina Lundgrens (M) arbetsrum på plan tre i kommunhuset, det så kallade oppositionsplanet, står en platt flyttkartong lutad mot väggen. Hon viker vant ihop den. Så småningom ska den fyllas med alla prylar som hon samlat på sig under sina fem och ett halv år som oppositionsråd. Därefter ska hon, flyttkartongen och allt annat i rummet ta hissturen en våning upp och installera sig på plan fyra där det politiska styret håller hus.

Det har gått drygt en vecka sedan hon valdes till ny ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka, den högsta politiska posten i kommunen.

– Det känns bra. Det har varit en lång process som nu har nått sin kulmen. När möjligheten att ta över dök upp så var vi tvungna att ta den. Det här styret är det mest stabila alternativet för Botkyrka under de kommande tre åren.

Långsiktig politik – på tre år

Upploppet har minst sagt varit långt. Socialdemokraterna förlorade makten i kommunen efter snart 30 år vid makten efter att Centerpartiet sparkades ur den styrande koalitionen och sex S-ledamöter och tre ersättare i kommunfullmäktige lämnade partiet och krokade i stället arm med Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. För att få den här gruppen, som kallar sig "Botkyrkas bästa", att gå ihop har de valt att "lägga ideologierna åt sidan".

– De jättespecifika partiideologiska delarna är inte lika viktiga i kommunerna som de kan vara i riksdagen. Här är det viktigare att se till kommuninvånarnas bästa – det är vi överens om, säger Stina Lundgren.

Socialdemokraternas främsta kritik mot det nya styret är att de styr med hjälp av politiska vildar som sitter på S-mandat. Det är mandat som styret kan tappa när kommunfullmäktige upplöses. Det finns därför ingen garanti att nuvarande konstellation står sig efter valet 2026.

Kan man driva en långsiktig politik när läget kan vara annorlunda om mindre än tre år?

– Självklart. Vi måste visa Botkyrkaborna att vi kan förvalta deras skattemedel och ta trygghetsfrågan på allvar. Om vi lyckas med det kan vi hoppas på att bli valda igen, säger Stina Lundgren.

Kommundelsnämnd i Tullinge

Nu kastas hon och det nya styret in i en hastig budgetprocess. Och med det kommer många förhandlingar och det finns i dag inte mycket som Stina Lundgren vill berätta om vilken riktning budgeten ska ta.

En sak är däremot säker. Till 2025 ska det nya styret ha inlett ett pilotprojekt om kommundelsnämnder. Förhoppningen är att det ska leda till tydligare närdemokrati, något som Stina Lundgren anser inte uppfylls med dagens dialogkommission.

– Vi har alltid kritiserat dialogkommissionen för att vara ett bluff-forum där det mesta är förutbestämt innan man åker ut till ett område, i stället för att lyssna in vad invånarna faktiskt vill.

Kommundelsnämnder, framför allt i Tullinge, var en av Tullingepartiets tydligaste krav för att ingå i styrande koalition.

Frågan om kommundelsnämnder ska nu utredas, och till den första januari 2025 ska piloten i Tullinge vara i gång.