Marabous ägare Mondelez har fortsatt att göra affärer i Ryssland efter invasionen av Ukraina. Till följd av det har flera svenska kommuner och företag valt att sluta köpa in Marabouprodukter.

Nu har frågan nått politiken i Sundbyberg – och Marabouparken, där chokladjätten tidigare hade sin fabrik.

I ett inlägg på sin blogg skriver Johan Storåkers (L) att parken borde byta namn, vilket bland annat P4 har rapporterat om.

– Det skulle fylla den funktionen att vi som stad visar ett moraliskt ansvar att protestera mot Rysslands regelvidriga invasion i det självständiga Ukraina, säger Storåkers till Mitt i.

Skulle det vara ett permanent eller tillfälligt namnbyte?

– Det är för tidigt att säga. Det beror lite på hur ägaren hanterar det framåt.

Vad skulle parken kunna heta i stället?

– Det skulle kunna heta till exempel Sundbybergsparken. Men det får olika aktörer inom bland annat stiftelsen som driver Marabouparkens verksamhet diskutera.

Har du haft någon kontakt med dem?

– Nej, jag tycker att det här är en större fråga än aktiviteten i Marabouparken. Det här handlar om namnet och de etiska signaler som vi sänder genom det.

Fått positiv respons

Johan Storåkers utspel har fått "positiv respons" av partikolleger, säger han.

Även i samtal med sundbybergare säger han sig ha märkt av reaktioner på Marabouparkens namn.

– De säger att det inte känns bra i magen, utifrån vår ställning etiskt som stad och så vidare.

Finns det en risk att ett sådant här förslag enbart ses som symboliskt, utan några egentliga effekter?

– Det finns alltid som politiker anledning att vara ödmjuk och analysera olika aspekter av förslag och ärenden. Men jag är mycket tydlig med att vi måste visa vår etiska linje och stå upp för vår värdegrund som stad.

Så sent som i fjol byggnadsminnesförklarades Marabouparken.

– Det finns alltid olika aspekter av en fråga, men här är det utrikespolitiska, etiska perspektivet väldigt centralt och det måste stå i förgrunden, säger Storåkers.

Sätt att hedra

Jan Larsson är ordförande i Stiftelsen Parken som har hand om Marabouparken konsthalls verksamhet. Han säger att de har stor respekt för världsläget.

Samtidigt poängterar han att parkens namn är kopplat till Sundbybergs industrihistoria, och är ett sätt att hedra arbetare som har jobbat där.

– Det får man inte slå bort. Det var saker som hände då och det var länge sedan verksamheten flyttade bort ifrån Sundbyberg.

Marabouparken som namn är också väletablerat i konstkretsar, säger han.

– Vi i Stiftelsen Parken får inga pengar av Mondelez och vi skickar inga pengar till dem. Det är inget ekonomiskt utbyte alls.

I ett uttalande till Mitt i har Martina Flemström, vd Mondelez Sverige, tidigare skrivit att hon förstår de reaktioner som Mondelez Internationals beslut framkallar. Hon menar att det inte finns "en enda medarbetare på Marabou som inte fördömer Rysslands krig mot Ukraina och inte önskar något hellre än att kriget ska ta slut omedelbart".