Tanken var att namnet skulle vara en blinkning till High Line i New York, också det en park på ett gammalt spårområde.

– Från början var det bara ett arbetsnamn, men jag tror att vårt kreativa förslag har satt platsen på kartan. Det var inte många som kände till den innan, säger kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Många vände sig mot att namnet var på engelska. Redan 2015 utlystes en namntävling där många förslag skickades in – Spårpromenaden, Spårsta och Årstaslingen för att nämna några.

– Det viktigaste är att det lockar till besök, men det är bättre att någon annan sätter namnet. Södermalms stadsdelsnämnd gör det nog bäst, säger Jonas Naddebo.

https://www.mitti.se/nyheter/efter-kritiken-mot-stockholm-low-line-nu-vill-centerpartiet-ha-era-forslag/aRKokc!fmZYIyYSBxjd7vyTi1uZCw/

Koppling till närområdet

Stadsdelsnämndens ordförande Jonas Nilsson (M) hade helst sett ett namn som har lokal anknytning.

– Något som är genuint stockholmskt och som inte hämtar inspiration någon annanstans ifrån. Det tror jag både stockholmare och framtida besökare skulle sätta högre värde på.

Men när det gäller att slå fast ett officiellt namn är det något som snarare ligger på stadsbyggnadsnämndens namnberednings bord, menar han.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholm-low-line-borjar-ta-form-i-gamla-sparomradet/repvdC!pmIfXTnNY0H9kV99uXeFYQ/

Namn utifrån kategori

De bestämmer ofta namn utifrån kategorier – i Södra Ängby finns namn efter svenska konstnärer, i Hammarbyhöjden efter upptäcksresanden och i Fredhäll och Krisineberg författare.

– Utifrån namnet ska det gå att ha ett hum om var i staden man befinner sig, säger Kristian Rosengren, tjänsteman vid beredningen.

Gällande nya parken har de har aldrig fått in ett konkret förslag.

– Hade vi det hade vi nog avstyrkt ett namn, då området i detaljplanen inte pekas ut för parkändamål.

Gällande just namnet Stockholm Low Line har de dock tidigare konstaterat att det vore osannolikt att de skulle tillstyrka namnet då det ”strider mot vedertagna principer för hur officiella namn tillskapas i staden.”

"Spårområdet"

Så vad ska parken då heta? Det tycks framtiden få utvisa, då det inte verkar vara en fråga för de som nu arbetar med att ta fram en plan för parken.

– Stadsdelsförvaltningen har i dag ingen plan på att namnge denna plats. Vi använder benämningen ”spårområdet” , säger stadsmiljöchefen Andreas Evestedt.