Utöver att ge vatten till fler innebär framtidssäkringen av Stockholms vatten också nya tekniker för vattenrening.

I planen finns dels utvecklingen av nya tekniker för vattenrening, så att Mälaren ska fortsätta vara en bra dricksvattenkälla.

– Mälaren är en fantastisk fin råvattentäckt. Här och nu har vi en kanonbra vattenkvalitet men vi vill säkra upp inför framtiden, om vi får en klimatförändring som förändrar vattnet om 30, 40 eller 50 år, säger Ulf Andersson, som är programledare för Stockholms framtida vattenförsörjning på Stockholm vatten och avfall. 

Pilotprojekt

Nu pågår flera pilotprojekt för att ytterligare utveckla teknikerna för vattenrening.

– Vi testar olika typer av membranfilter. Det är en modernare typ av filter än traditionella sandfilter, de har finmaskiga membran som vattnet trycks igenom, säger Tommie Ibert som är processingenjör.

Tommie Ibert visar membranfilter u eb av pilotanläggningarna.

Tommie Ibert visar membranfilter u eb av pilotanläggningarna.

Mikael Andersson

Det är bland annat högre halter av organiskt material i Mälaren som den nya tekniken ska säkra upp för.

Vattnets väg

På Lovöverket pumpas vattnet upp från Mörbyfjärden. Fällningskemikalier tillsätts för att ta bort humus, organiska ämnen och mikroorganismer. Sedan förs vattnet in i flockningskammare där flockar bildas av det man vill avskilja. Sedan går det vidare till en bassäng där flockarna faller till botten som slam.

Runt 90 procent av all rening sker innan vattnet har nått snabbfilter och långsamfilter.

Runt 90 procent av all rening sker innan vattnet har nått snabbfilter och långsamfilter.

Mikael Andersson

Runt 90 procent av all rening sker i den bassängen.

Resten av reningsprocessen är främst är för att ta bort sjölukt- och smak, och sker först i ett snabbfilter, där vattnet filtreras genom sand för att ta bort eventuella restflockar, och sedan i öppna långsamfilter, där mikroorganismer bryter ner organiskt material.

– 12 timmar tar det för vattnet att ta sig genom verket, säger Kristin Netzler som är sektionschef för produktion och driftunderhåll på Lovöverket.