Sollentuna har sedan 2009 valt att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, för hemtjänsten. Det innebär att företag som klarar vissa grundkrav fritt kan etablera sig, och sedan är det upp till den enskilde att välja mellan dem. Det har gjort att det oftast har funnits 15–20 olika hemtjänstutförare i Sollentuna.

Men sedan 2016 har Sollentuna portat hela åtta utförare, flera av dem på grund av fusk. Och nu vill vård- och omsorgsnämnden lämna LOV.

Arbetet startade 2020

Redan i februari 2020 gav nämnden vård- och omsorgskontoret i uppdrag att se över hur antalet utförare kan begränsas. Detta bland annat för att öka möjligheten att upptäcka och motverka oegentligheter.

Ett år senare la Socialdemokraterna en motion om att kommunen skulle avskaffa LOV och i stället teckna avtal med färre utförare enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Helt fri etableringsrätt öppnar upp för fuskande företag som utnyttjar de äldre för att berika sig själva på skattebetalarnas bekostnad, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

https://www.mitti.se/nyheter/s-vill-avskaffa-valfrihetssystemet-i-hemtjansten/repucj!4ylfQul7Q0KRgKICkmYvcQ/

Majoriteten svängde

Vård- och omsorgsnämnden sa nej till förslaget och menade att det räckte att skärpa kraven inom LOV. Men efter att kommunen sagt upp avtalet med ett åttonde hemtjänstföretag efter allvarliga kvalitetsbrister har majoriteten nu svängt i frågan.

På sitt senaste sammanträde beslutade nämnden att lämna LOV och i stället gå över till LOU.

– Kvaliteten för den enskilde ska förbättras och samverkan mellan utförare och kommunen ska stärkas, säger nämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

Socialdemokraterna är glada att deras motion ser ut att förverkligas.

– Nu måste fuskarna rensas ut ur Sollentuna, det är stötande att detta har fått pågå år efter år säger Anton Lindgren (S).

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.