Kommunens lokalvårdare, som exemplevis städar Huddinges förskolor, har tidigare varit anställda direkt av kommunen. Nu har alla erbjudits anställning i de två privata företag som tar över. Men enligt Kommunal blir det avsevärt sämre villkor när de går över till ett nytt kollektivavtal den 1 april 2024, med bland annat lägre OB, kortare semester och ett glapp i lön en månad.

– Och det här är en grupp som redan har väldigt små marginaler. Men det absolut värsta är frågan om arbetstid och var de ska jobba, säger Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal Huddinge.

Lennart Eriksson, ordförande Kommunal i Huddinge, berättar att endast en handfull anställda uttryckt att de kommer att gå över till de privata företagen.

Lennart Eriksson, ordförande Kommunal i Huddinge, berättar att endast en handfull anställda uttryckt att de kommer att gå över till de privata företagen.

Alla facket har varit i kontakt med får nu delade turer. Flera har fått en arbetstid på klockan 7-11 och sedan 16-20 när de tidigare har arbetat sammanhållande pass dagtid, främst på en plats.

– När arbetet var fördelat på två platser räknades resan mellan som arbetstid, nu blir det på deras egna fritid i stället. Vi har pratat med många och i dagsläget lutar det åt att en handfull kommer att gå över.

En handfull går över

Lennart Eriksson fortsätter:

– Det största problemet är att upphandlingen ens skedde och att företagen godkändes med de här villkoren. Den här gruppen människor kommer bli dåligt behandlade och få en stor livsstilsförändring.

Arbetsvillkoren utvärderades under upphandlingen och företagen bedömdes ha en "utmärkt beskrivning och uppfyller kriterier på alla punkter" enligt utvärderingsdokument. Bland kriterierna finns planering av arbetstid och schemaläggning.

Enligt upphandlingschef Roger Himmelsköld var den enda indikationen på att det eventuellt skulle komma att bli uppdelade turer det faktum att kommunen, utifrån verksamhetens behov, efterfrågat städning mellan klockan 16 och 22 på förskolor.

Mona Birgetz, kommunens HR-direktör, menar att det främsta fokuset har varit att säkerställa att alla medarbetare får erbjudande om att gå över till en ny arbetsgivare och behålla sin anställning.

– Vi har även ställt krav på att medarbetare behåller intjänad anställningstid, sysselsättningsgrad och lön.

Vad händer framöver för de som väljer att inte gå över?

– Vi kommer inte ha några städtjänster kvar. Så tackar man nej får vi titta på om det finns omplaceringar som kan vara aktuella. Om vi inte kan omplacera finns det en risk för arbetsbrist.

Att delade turer innebär ändrade villkor håller hon med om.

– Vi förstår att det är en förändring som för många är svår att kombinera med familj och övrigt i livspusslet.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S).

Kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S).

Angie Gray

Kommunstyrelsens ordförande, Sara Heelge Vikmång (S), menar att Socialdemokraterna varit emot en privatisering av lokalvården just på grund av att de såg risker för personalens arbetsvillkor.

"Det Mittenstyret nu kan se är att det inte ställdes tillräckligt detaljerade krav för goda arbetsvillkor för personalen", svarar hon i ett mejl.

Vad gör ni nu för att förbättra situationen för de lokalvårdarna som påverkas?

"De upphandlade företagen har utvärderats noga under upphandlingen, bland annat har de fått redogöra för hur de arbetar med lokalvårdarnas arbetsmiljö. Mittenstyret kommer följa uppföljningen och ta del av hur arbetet går och säkerställa att företagen lever upp till de krav som Huddinge kommun och företagen kommit överens om."