Bevara busslinje 153 och behåll turtätheten på linje 142. Den uppmaningen kommer från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, till Region Stockholm.

Som Mitt i berättat planerar regionen att lägga ner linje 153 och dra ner turtätheten på många andra linjer, genom Hägersten-Älvsjö. Nu ger stadsdelens politiker sin syn i ett remissvar. I det skriver man att nedskärningarna är olyckliga med tanke på att befolkningen växer och ett hållbart resande behövs.

Särskilt vädjar man alltså för busslinjerna 153 (mellan Bredäng och Fridshemsplan) och 142 (mellan Telefonplan och Älvsjö station).