– Vi vill att eleverna redan nu ska börja reflektera över sina styrkor, värderingar, prioriteringar i deras framtida val av arbete och värdet av goda referenser och framgångshistorier som förstärker deras styrkor, säger Bashar Hussein.

Det handlar också om att eleverna ska förstå att det finns ett värde i att vårda sitt kontaktnät.

Tänka i nya banor

– En lärare kan exempelvis agera referens bara man frågar. Många elever tänker inte i de banorna i dag trots att de skulle tjäna på att göra det, säger Bashar Hussein.

Han är övertygad om att de elever som redan nu börjar tänka på sådana detaljer kommer att ha ett attraktivt och genomtänkt cv i slutet av gymnasiet.

”Har styrkor som de inte vet om”

– Eleverna har dessutom styrkor som de kanske inte vet om, som exempelvis mångkulturell kompetens eller aktiviteter inom föreningslivet. Många tänker inte på att det kan vara styrkor men det kan det definitivt vara, säger Bashar Hussein.

Bashar Hussein har coachat över 300 personer ut i arbete och vann 2018 Lokaltidningen Mitt i:s pris som Sollentunas lokala hjälte för sitt ungdomsengagemang.

Nu hjälper han eleverna på Vittra Sollentuna att ta fram ansökningshandlingar inför kommande praktikperiod, och samtidigt vill han så ett frö inför deras framtida arbetsliv.

”Vi vill ge eleverna ett försprång”

Satsningen har både ett främjande och ett förebyggande syfte, förklarar Nicole Etminan, kurator på Vittra Sollentuna.

– Särskilt viktig blir insatsen för elever som inte har någon där hemma som kan hjälpa till med ansökningshandlingar. När vägen till arbete blir svår och krånglig ökar sannolikheten att ungdomar söker sig till snabba pengar, exempelvis genom kriminalitet. Med den här satsningen vill vi ge eleverna ett försprång. Arbetsmarknaden måste locka mer än negativa och destruktiva krafter, säger hon.

Läge för sommarjobb 2020

Eleverna i årskurs 9 på är dessutom i rätt ålder för att söka sommarjobb till sommaren 2020. Nicole Etminan hoppas att alla nior på Vittra Sollentuna ska göra det.

Bashar Hussein och Rickard Svensson Mäkitalo. Foto: Nicole Etminan

Bashar Hussein och Rickard Svensson Mäkitalo. Foto: Nicole Etminan

Nicole Etminan

– Då får de möjligheten att tjäna egna pengar, hålla sig aktiva, träffa nya människor och bygga på sitt cv, säger hon.

Efter niorna ska även skolans elever i årskurs 7 och 8 få ta del av Bashar Husseins coachande, berättar Nicole Etminan.