Ända sedan före byggstarten våren 2018 har Tvärbanans Kistagren mellan Norra Ulvsunda och Helenelund kantats av problem.

I dag är projektet två år försenat och 969 miljoner kronor dyrare till följd av oförutsedda markförhållanden och andra utmaningar.

Trafikstart till Ursviks torg planeras nu till 2024 och för sista sträckan, till Helenelund, är det 2025 som gäller.

Nu har nya käppar i Tvärbanans hjul dykt upp. 

I höstas stod det klart att totalentreprenören, det turkiska företaget Gülermak, haft så stora ekonomiska problem att man har haft svårt att betala sina underleverantörer.

Enligt bolaget har genomförandet blivit cirka 120 miljoner kronor dyrare på grund av ”onormala prisökningar” och i november fick SL besked om att Gülermak vill ha ersättning för detta – annars bygger bolaget inte klart. Och därför har bygget stått stilla i nästan ett halvår.

Går Gülermak till mötes

Och nu har trafiknämnden beslutat att gå Gülermak till mötes och godkänna ett tilläggsavtal så att kostnaden framöver baseras på löpande räkning.

– Projektet är redan två år försenat, och ytterst så är det invånarna som bor längs den planerade Kistagrenen som drabbas. Entreprenören har fått onormala prisökningar som en direkt orsak av omvärldsfaktorer, och nu behöver vi se till så att projektet blir klart, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Endast Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet, detta på grund av oro för en ”skenande kostnadsutveckling”. 

– Tvärbaneutbyggnaden har redan fördyrats med en miljard kronor och nu släpper nämnden all kontroll över kostnadsutvecklingen, säger partiets trafikpolitiker Samuel Stephan (SD).

Enligt honom är det mycket ovanligt, och även oansvarigt, att man ändrar från fast pris till löpande räkning.

– Jag ser hellre stora förseningar än dålig ekonomisk hushållning. Fråga vilken entreprenör som helst vem det är som tjänar på löpande räkning. Det är alltid entreprenören.

Anton Fendert (MP) avfärdar SD:s invändning att löpande räkning innebär att man köper grisen i säcken med osäker slutkostnad. Tvärtom skulle en ny upphandling innebära större kostnadsökningar och risk för ytterligare försening av trafikstarten, menar han.

Även Jens Sjöström (S), investeringsregionråd, förnekar att trafiknämnden släpper budgetkontrollen med en löpande räkning.

– De måste kunna bevisa varje budgetpost för att få pengarna utbetalda. Vi har också lagt in kontrollstationer under våren. De kommer att få betalt för nedlagda kostnader och genomfört arbete, ingenting annat, säger han.

”Omvärldsfaktorer”

Huvudavtalet med entreprenören ligger kvar – bygget ska totalt kosta max 6 546 miljoner kronor, trots löpande utbetalningar. Det förklarar John Söderberg, som är trafikförvaltningens chef för investeringsprojekt.

Det nya tilläggsavtalet förändrar varken huvudavtalets övergripande karaktär eller värde, menar trafiknämnden.

I en riskbedömning medger tjänstemännen dock att en domstol kan göra en annan bedömning – det vill säga att förändringen skulle anses vara en otillåten ändring av kontraktet.

Trafiknämnden bedömer emellertid risken som balanserad med hänsyn till att fördelarna ”väsentligt överstiger nackdelarna”.

Det var helt enkelt nödvändigt att hitta en lösning för att bygget skulle ta fart igen, menar John Söderberg.

– Hade vi inte agerat fanns risk för tidsförskjutningar på två år. Vi har jobbat med olika scenarion och nu gick vi på det som var minst dåligt för båda parter, säger han.