Det var för några veckor sedan som föräldrarna till barn på förskolan Gläntan i Högdalen fick beskedet att förskolan ska omorganiseras, och att specialavdelningen Delfinen inte blir kvar i sin nuvarande form. Där går barn med diagnosen autism och stort behov av stöd. I dag går fem barn på avdelningen där det jobbar en pedagog per barn.

Pendlar från Årsta

Gioreley Rios femårige son Bento har gått på avdelningen sedan han var tre år. Då hade han nyligen fått sin diagnos, autism typ 3. Familjen bor i Årsta och pendlar till Högdalen och förskolan som de har valt på grund av specialavdelningen.

– Vår son har utvecklats otroligt mycket tack vare Delfinen. Från att kunna tre ord när han började, till att möta blicken och kommunicera med oss på flera språk. Det är för att han har fått träna med engagerade pedagoger i en trygg miljö, säger Gioreley Rios och fortsätter:

– I större barngrupper blir det svårt, om inte omöjligt, för de här barnen. Vi vill bara att våra barn ska få utvecklas inom ramen för sina begränsningar.

I höst ska Bento börja skolan, men Gioreley tycker att det känns viktigt att kämpa för att avdelningen ska få vara kvar.

Cleopatra Ristics son Belmondo som går på Delfinen ska också börja i förskoleklass i augusti, men även hon känner starkt för att bevara avdelningen.

– Belmondo har utvecklats enormt mycket. Delfinen har gjort stor skillnad för våra liv, det var det bästa som kunde hänt oss att vi fick en plats där, säger hon.

Ser inga risker

Christina Agewall, biträdande avdelningschef för förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, säger att avdelningen Delfinen ställs om för att kunna ta emot fler barn. Barn med autism ska integreras med barn utan diagnoser.

Gruppstorlek och antal pedagoger är inte klart men tanken är ca 10–12 barn och 3-4 pedagoger.

– Det kommer fortfarande att vara en avdelning med färre platser och en hög pedagogtäthet, och de barn som i dag har en plats på avdelningen behåller den, säger Christina Agewall.

Avdelningen, med så pass få barn och hög pedagogtäthet, är unik i stadsdelen.

– Förändringen görs för att öka likvärdigheten i området och ge barn stöd i utbildningen utan att behöva byta till en förskola långt ifrån där man bor, säger Christina Agewall.

Ser ni några risker med den här förändringen?

– Nej. Vårt uppdrag är att säkerställa att barnen får det stöd som de har rätt till. Det görs genom individuella handlingsplaner som följs upp. Rektor kan organisera för olika gruppstorlek och insatser för att möta olika behov i barngruppen, säger Christina Agewall.

Gioreley Rios tycker inte att motiveringen håller.

– Det stämmer att fler barn behöver stöd i det här formatet. Lösningen borde vara att skapa fler sådana avdelningar, inte att stänga ner en, säger hon.