Se listan i slutet av artikeln.

År 2030 ska Stockholms stad vara klimatneutralt.

Staden har därför de senaste åren arbetat för att det ska bli lättare att ta sig fram till fots, med cykel eller kollektivt.

– På totalen bedömer vi att allt vi gör för att ställa om till hållbara transporter leder till en trevligare stad med mindre utsläpp, har trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) tidigare sagt till Mitt i.

Stöd från höger och vänster

Sedan 2014 har en miljö­partist haft posten som trafik­borgarråd och politiken som bedrivits har backats av ­både blå och röda majoriteter. I samband med att det rödgröna styret nyligen presenterade stadens budget för 2024 släpptes sju förslag som direkt påverkar innerstan.

Även om de borgerliga partierna också siktar mot en fossilfri omställning till 2030 är man inte alltid överens om vägen framåt.

– De som har bil kommer rimligen att fortsätta ha bil eftersom de behöver den. Du har inte bil i city för att nöjesköra, sa Dennis Wedin (M) efter beskedet om höjd taxa för boendeparkering.

"Räcker inte"

Förslagen är ett steg i rätt riktning om Stockholm ska nå sina egna klimatmål, enligt Fredrik Johansson som forskar om hållbar trafik­planering på KTH.

– Men man behöver göra mer om man ska minska ­trafiken med 30 procent till 2030.

Att minska trafiken är nödvändigt – det räcker inte att gå över till elbilar, menar han.

– Om du byter ut alla ­bilar mot elbilar leder det till stora produktionsutsläpp när man tillverkar fordon och batterier. Om vi ska klara klimatmålen måste bilismen minska.

– Kommunerna måste bli bättre på att skapa en bild av hur förändringarna kan göra staden mer attraktiv. Barcelona och Paris har en ambitiös politik där de tar bort parkeringsplatser och sänker hastigheten. I Amsterdam har de slutat att förnya tillstånd för boendeparkering, i stället för att aktivt ta bort dem.

Hur undviker man att mobilitet blir en klassfråga?

– Kollektivtrafiken måste vara så billig att alla har råd. Tillgång till ett delat fordon kan vara ett sätt för den som inte har en egen bil.

Bara piska

På Riksförbundet för bilister, M Sverige, är man kritisk till förslagen.

– Nu jobbar man bara med piska, det drabbar främst dem med lmindre ekonomiska marginaler. Man måste göra det lättare att använda kollektivtrafik och cykel, billigare att köpa nya utsläppssnåla ­bilar och skapa fler pendlarparkeringar, säger pressekreteraren Tony Gunnarsson.

– Stockholm ska vara en stad för alla, oavsett ekonomisk situation. Busslinjer läggs ner just nu, det är att gå i fel riktning. Är det inte tillräckligt täta avgångar kan inte folk välja kollektivtrafiken.

De sju förslagen:

Från Hornsgatan tar Söderledstunneln bilister enbart till Medborgarplatsen.

Från Hornsgatan tar Söderledstunneln bilister enbart till Medborgarplatsen.

Pekka Pääkkö

1. Söderledstunneln och Katarinavägen förblir stängda

Sedan några år tillbaka är tunneln avskärmad så att det enbart går att köra mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen, till skillnad från innan då det var möjligt att från till exempel Hornsgatan köra ut på Central- eller Johanneshovsbron.Syftet var att minska köbildning för bussar under Slussenbygget. Nu blir åtgärderna permanenta. Katarinavägen öppnar heller inte för vanlig biltrafik som tidigare planerat.

Beslutet är tänkt att skapa större ytor för fotgängare, cyklister och bussar.

Bensin- och dieselfordon portas från Klaratunneln när miljözon 3 införs.

Bensin- och dieselfordon portas från Klaratunneln när miljözon 3 införs.

Pekka Pääkkö

2. Miljözon klass 3 införs i City

Bensin- och dieselbilar förbjuds från delar av Stockholms innerstad. Bara elfordon och utsläppssnåla gasfordon tillåts.

Berört område är innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen – nämnda gator får bensinbilar dock köra på.

Miljözonen träder i kraft 31 december 2024.

På Kornhamntorg får bilarna maka på sig till förmån för gående.

På Kornhamntorg får bilarna maka på sig till förmån för gående.

Most Photos

3. Gamla stan blir stadsmiljözon

Delar av stadsdelen ska ge plats åt grönska, uteserveringar och möbler i stil med sommargågator- och torg. Det handlar om Skeppsbron, Mälartorget, Kornhamnstorg, Storkyrkobrinken, Lilla Nygatan, Munkbrogatan och Munkbrotorget. Det gör att runt 130 p-platser försvinner.

Förändringarna ska vara på plats till sommaren 2024.

Utanför Björngårdsskolan ska barnen få mer plats för att leka.

Utanför Björngårdsskolan ska barnen få mer plats för att leka.

Pekka Pääkkö

4. Lekgator införs vid skolor

För att få fler barn att gå och cykla till skolan införs bilfria zoner utanför två skolor och en förskola i Stockholm. En av dem är Björnbodaskolan på Södermalm.

Delar av Maria Prästgårdsgata och Högbergsgatan inreds med lekredskap, möbler och markmålningar. På plats hösten 2023.

Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan ska göras bredare för fotgängare och uteserveringar.

Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan ska göras bredare för fotgängare och uteserveringar.

Stockholms stad

5. Norrtullsgatan blir en gågata

Det ska bli lättare att gå mellan Odenplan och City genom att trottoarer breddas, p-platser tas bort och torgytor skapas. Det gäller Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan. Bilarna försvinner från Sandåsgatan som blir mer av ett torg med plats för uteserveringar och lek.

Projektet ska starta sommaren 2025 och vara klart våren 2026.

Nya Tegelbacken ska bli grön och skön.

Nya Tegelbacken ska bli grön och skön.

AJ Landskap

6. Från asfalt till grönska på Tegelbacken

Trafikplatsen görs om till två t-korsningar i stället för att bilar ska köra runt Centralpalatset. Mellan Vasabron och Centralpalatset byggs en ny gata får gröna torg på vardera sida. Cykelstråket längs kajen ryker för att bättre binda ihop gångstråken på platsen.

Förändringarna ska vara gjorda 2026.

Avgifterna för boendeparkering i innerstan höjs.

Avgifterna för boendeparkering i innerstan höjs.

Victor Malmcrona

7. Boendeparkering blir dyrare

För första gången sedan 2016 höjs priset på boendeparkering i innerstan. Månadskostnaden går från 1 100 till 1 600 kronor i månaden och från 75 till 90 kronor per dygn. Förhoppningen är att det ska ge fler lediga p-platser.

Priserna gäller från 1 februari 2024.