Förra sommaren lossnade betongbitar från gång- och cykelbanan i södergående riktning. Banan gick inte att använda och i somras startade reparationsarbetet.

Två körfält stängdes och fotgängare och cyklister fick i stället använda den ena av dem.

Snart återgår trafiken dock till det vanliga. Enligt Malinda Flodman, pressansvarig vid trafikkontoret, har arbetet flutit på bra.

– Vi har haft några förseningar på grund av väder, men annars ser det lovande ut.

Öppnar i veckan

Torsdag 6 oktober, klockan 5 på morgonen, börjar återställandet av trafiken. Då öppnas ett av de stängda körfälten på västra bron så att all södergående trafik kan ske där.

Fotgängare och cyklister får då använda den bilfil som i dag är helt avstängd och som bara används av byggtrafik.

Den 10 oktober öppnar den reparerade gång- och cykelbanan. Samtidigt öppnas den tredje bilfilen för motortrafik. Då är trafiksituationen åter som den var före sommaren.

Kostnaden för reparationerna uppgick till 10,4 miljoner kronor.

Strul på Västerbron

Även på Västerbron har arbeten gjorts med gång- och cykelbanan. Nyss stod det klart, men det visade sig att beläggningen var grov och ojämn. Den behövde därför göras om.

Det är samma entreprenör som utför arbetet på Liljeholmsbron.

Finns det en risk att samma problem uppstår här?

– Det hoppas vi verkligen inte. Underlaget ser bra ut, säger Malinda Flodman.

https://www.mitti.se/nyheter/annu-mer-problem-pa-nya-vasterbron/repvhD!OcOJDzso4d86412sZ17lKw/