I Dalénum på Lidingö byggs nu en ny fantastisk simhall. Arbetet pågår för fullt och den kommer att bli väldigt uppskattad och förmodligen mycket välbesökt.

Sveriges bästa idrottsperson någonsin är Sarah Sjöström. Det finns ingen svensk som har nått hennes prestationer och det i en gren – simning – som det tävlas i över hela världen. Och Sarah fortsätter att ta medaljer i VM och planerar att delta i OS i Paris. 

Sarah bor i dag på Lidingö och det skulle av flera skäl vara hedrande för henne och en stolthet för oss Lidingöbor om simhallen skulle heta Sarah-hallen.

Detta namn är klart mycket mer personligt och träffande än exempelvis Lidingös simhall som vi hört vissa kommunalpolitiker har nämnt.